Valgkamp: Her er Senterpartiets plan for Nord-Norge

senterpartiet

Senterpartiet presenterer i dag sin arbeidsplan for Nord-Norge. Her er et sammendrag av Senterpartiets tiltak for Nord-Norge:

 • Styrke statens kjøp av flyruter på kortbanenettet til flere ruter og flere småflyplasser på kortbanenettet og med mål om å halvere prisene på kortbanenettet.
 • Redusere skatter og avgifter i Nord-Norge, bl.a. selskapsskatten, øke skattefradraget i tiltakssonen, øke pendlerfradraget.
 • Løse opp tvangsammenslåingen og gjenopprette Troms og Finnmark som egne fylker.
 • Styrke Forsvarets tilstedeværelse i Nord-Norge, stoppe nedbyggingen av og bevare Andøya flystasjon.
 • Flytte Hærens Bell-helikoptre til Bardufoss i påvente av nye kjøp.
 • Styrke beredskapen ved å opprette en politihelikopterbase i Nord-Norge.
 • Makspris på ferge- og båtbilletter.
 • Gratis ferge og hurtigbåt på steder uten fastlandsforbindelse og på strekninger med lavt passasjertall.
 • Starte bygging av Nord – Norgebanen og bygge ut Ofotbanen i tråd med behovet.
 • Redusere etterslep fylkesvei gjennom en egen vedlikeholdsplan med statlig medfinansiering.
 • Flytte direktorat og statlige arbeidsplasser ut av Oslo og sikre at en del av disse tilfaller Nord-Norge for å skape et mer differensiert arbeidsmarked.
 • Sikre arbeidsplasser i fiskeriindustrien ved å omfordele pliktkvotene for trålerne dersom disse ikke leverer i tråd med forpliktelsene og utbedre fiskerihavnene og farledene. Og si nei til strukturering av kystflåten under 11 meter.
 • Gi mer av inntektene fra havbruk, utmark, mineral, vann- og vindkraft i nord tilbake til lokalsamfunnene.
 • Mer lokal forvaltning av motorferdsel i utmark.
 • Gjenopprette Campus Nesna som selvstendig høyskole og opprette flere distriktshøyskoleplasser i nord.
 • Lovfeste responstid for ambulanse og redusere responstiden for politi – opprette nye politi- og lensmannskontor der kommunene ønsker det.
 • Bevare fullverdig akuttberedskap ved alle sykehusene i Nord-Norge som har det i dag.
 • Utrede muligheten for en fødeavdeling med nødvendige akuttfunksjoner i Alta.
 • Lovfeste maksimal reisetid til legevakt.
 • Bygge satellitt oppskytningsbase på Andøya.
 • Sikre industrien i Nord-Norge tilgang på tilstrekkelig og rimelig energi.
 • Bruke Husbanken aktivt for å gjøre det enklere å få lån til boligbygging i Nord-Norge.
 • Sørge for utbygging av mobil og høyhastighetsbredbånd i nord.
 • Sikre norsk eierskap av kritisk infrastruktur og naturressurser samt nasjonal kontroll over naturressurser i nordområda.
 • Gi statlig garanti for VM i Narvik i 2027 og sørge for at et gjenbruks- OL også bruker anlegg i Nord-Norge.
Please follow and like us:
Pin Share
Les også:  Vil teste ut grønn luftfart i nord

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.