Rødt kjemper for Skjoma i Narvik

nfk

Statkraft må holde minstevannføring i Skjoma for å redde laksebestanden i elva, krever Rødt Nordland.

– Gjentatte vintre har elva Skjoma vært bunnfrosset på grunn av manglende minstevannføring. Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) tilrår at det slippes minstevannføring i elva Skjoma gjennom hele året for å bedre oppvekst- og levevilkårene for laks og sjøørret, men Statkraft setter seg på bakbeina. Sånn kan vi ikke ha det, sier fylkestingsrepresentant Elisabeth Anethe Olsen

Les også:  46,5 kilometer ny asfalt på Helgeland

Bestanden av atlantisk laks i Skjoma er på randen av et sammenbrudd, som kan gjøre at alt kollapser. Bunnfrysing er den største miljøutfordringen i Skjoma. I tillegg er den rødlista laksen allerede påvirket av oppdrettsaktivitet i området.

Tillatelse til kraftproduksjon ble gitt i 1969, og da uten krav om minstevannføring. Det har dramatiske konsekvenser for Skjoma, som var rangert blant de ti beste lakseelvene i Norge.

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

Skjoma har vært fredet siden 1997 og er ikke åpnet for fiske, fordi det ikke har vært et stabilt høstbart overskudd. Sist sommer ble det registrert kun 80 laks i elva.

– Situasjonen for laksen i Skjoma er dramatisk. Vitenskapelig råd for norsk lakseforvaltning beskriver den kort slik: Kvalitet etter kvalitetsnorm (2015-2019):Svært dårlig. Gytebestandsmål og høstbart overskudd: Dårlig.Genetisk integritet: Svært dårlig. Vurderingen gjelder strekningen opp til Lillefallet, der det nå er en funksjonell fisketrapp.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

– Det nytter ikke å gjennomføre tiltak uten at det er vann i elva. Derfor må minstevannsslipp i Skjoma  prioriteres. Laksen i Skjoma tåler ikke år med bunnfrosset elv, og lokalbefolkningen fortjener bedre enn å leve med disse den vonde realitetene de erfarer år etter år, avslutter Elisabeth Anethe Olsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.