nfk

Fantastisk at Træna får nytt fiskemottak!

– Det er veldig gode nyheter for fiskerinæringa på Helgeland og hele Nordland at det nå ser ut til å bli et nytt fiskemottak på Træna, sier fylkesråd for plan og næring... Les mer »
svolvær

Jentene strømmer til ungdomsfiskeordningen

På landsbasis er det bare rundt tre prosent kvinnelige fiskere. I sommerens ungdomsfiske er kjønnsbalansen en helt annen. Så langt har 163 jenter meldt seg på. Også denne våren inviterte Nærings- og... Les mer »
fisking

Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022. På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt... Les mer »
skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland:
 – Mindre arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien

A-krimsenteret har de siste årene fulgt den landbaserte delen av fiskeindustrien i Nordland tett. I 2019 ble det konkludert med at det foregikk grov utnyttelse og arbeidslivskriminalitet. Dagens situasjon viser bedring i... Les mer »
akvaplan niva

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og flere torskeoppdrettere, med Norcod som prosjektansvarlig, har fått tilsagn fra Norges Forskningsråd om støtte på kr 9,76 mill. for utvikling av nye fôringsstrategier for torsk. Øvrige samarbeidspartnere... Les mer »
fisking

14 millioner til laksetrapper i Nordland

evidert nasjonalbudsjett inneholder penger til laksetrappene i Vefsna og Beiarelva. Vefsna får ni millioner, mens Beiarelva får fem millioner nå, opplyser RNK. Budsjettet skal inneholde en fullmakt som bekrefter at Beiarelva får... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Tok opp tollbarrierer med den danske fiskeriministeren

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran møtte mandag og tirsdag denne uken sin danske kollega Rasmus Prehn i Ålborg. Under møtet ble både toll på sjømat, grensekryssende fiske og beskyttelse av kveite i... Les mer »
nfk

Gamle Salten og Faxen får midler

Fylkesrådet bevilger 1,2 millioner kroner til fartøyet «Gamle Salten» og 360 000 kroner til «Faxen», begge hjemmehørende i Bodø. Nordland fylkeskommune fordeler tilskudd til ivaretakelse av fredete og vernede fartøy i Nordland... Les mer »
frp

Lokalt eierskap og verdiskaping må bevares

NFKK – Nettverk fjord og kystkommuner var i møte på Stortinget om lokalt eierskap og verdiskaping. De møtte Helge André Njåstad som er kommunalpolitisk talsmann i Frp.  – For store deler av... Les mer »
Norfra

Prisrekord på skrei

Høye priser er intet hinder for skreielskende europeere. For skrei vil folk ha selv om prisene aldri har vært høyere. Årets skreisesong er ved veis ende. Nå er sesongen oppsummert i tonn,... Les mer »