Innovasjon Norge

To norske selskaper henter 185 millioner kroner fra EU

I konkurranse med over 800 bedrifter fra 30 land i Europa henter gjødselselskapet N2 Applied 150 millioner kroner og oppdrettsteknologiselskapet Bluegrove 35 millioner kroner fra EUs EIC Accelerator. – Dette er et Europamesterskap... Les mer »
fiskebåt

Bjørnar Skjæran fra Nordland ny fiskeri- og havminister

Bjørnar Skjæran (Ap) fra Nordland blir altså ny fiskeri- og havminister i den nye regjeringen til Jonas Gahr Støre med representanter fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fiskebåt ønsker Skjæran velkommen som fiskeriminister og... Les mer »
nfk

Ingen penger til fiskerihavn på Andenes: – Åtte bortkastede år

I Høyreregjeringens siste statsbudsjett ligger det ingen penger til fiskerihavn på Andenes. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll er rystet. Nordland fylkeskommune har over lang tid jobbet for å få realisert ny fiskerihavn på Andenes,... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt utvalg skal se på tillatelser i havbruksnæringen

I statsråd fredag ble det oppnevnt et nytt utvalg som skal gå gjennom tillatelsessystemet i havbruksnæringen. Forskningsdirektør Linda Nøstbakken skal lede utvalget. Regjeringen la i juli frem havbruksstrategien «Et hav av muligheter».... Les mer »
Fiskebåt

Stadig flere russiske militærøvelser går ut over fisket i nord

Fiskebåt får stadig oftere henvendelser fra norske fiskefartøy som må avbryte fisket på grunn av russiske militærøvelser i nord. I et brev til Utenriksdepartementet reiser Fiskebåt spørsmål ved om russiske mydigheter har... Les mer »
msc

Kyststatavtale må på plass for redde makrell, sild og kolmule

År etter år fiskes det mer makrell, sild og kolmule enn de vitenskapelige rådene fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) anbefaler. Kyststatenes manglende evne til å enes om kvotefordeling er en direkte trussel... Les mer »
Samfunnsbedriftene

– Mer av pengene fra vekst i havbruk til lokalsamfunn!

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener kommunene bør få en større andel av pengene havbruksnæringen betaler for vekst. Nå har de fått både Sjømat Norge, Norsk Industri og folket med på laget.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Ny forskningsrapport vil ha bedre utnyttelse av hele fisken

Fiskeri- og sjømatministeren har fått en ny rapport fra Nofima. Den peker på hindre som næringsaktører og forskere møter i arbeidet med utnytte hele fisken, marine restråstoffer og nye arter. – Verden trenger... Les mer »
nfk

Satser på fiskefôr-forskning i Nordland

SIVA har innvilget forprosjektmidler til havbruksklyngen NCE Aquaculture i Nordland. Midlene skal gå til videre utredning av «Katapult Future FOODS», sammen med Katapult Ocean Innovation i Bergen. – Dette spennende samarbeidet vil styrke... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeriministeren ønsker å endre navnet på Fiskeridirektoratet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har startet prosessen med å endre Fiskeridirektoratets navn til Fiskeri- og havbruksdirektoratet. – Fiskeridirektoratets historie går mer 100 år tilbake. Fiskeriene har vært den dominerende delen av... Les mer »