fisking

Elva Segeråga i Meløy og Rødøy i Nordland skal rehabiliteres

Miljødirektoratet har i 2020 fordelt 21 millioner kroner til 87 prosjekter over hele landet for å bedre vannmiljøet i ferskvann og kystvann. – Mesteparten av pengene går til konkrete tiltak som skal... Les mer »
olje miljø

MDG slo alarm om oljeutslipp på Røst – Var fiskeolje

MDGs nestleder Arild Hermstad slo alarm om oljeutslipp etter en grunnstøting på Røst i Nordland, men han glemte en viktig detalj: oljen var fiskeolje. «Denne grunnstøtingen kan bli katastrofalt for sjøfugl og... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Styrker Økokrim på fiskekrim

Et samarbeid mellom Nærings- og fiskeridepartementet og Økokrim skal ruste politiet i kampen mot fiskerikriminalitet. – Fiskerikriminalitet er et alvorlig samfunnsproblem. Det er økonomisk kriminalitet og truer verdens fiskeressurser. Det skaper også... Les mer »
garn

LESERINNLEGG: Fremskrittspartiet hjelper den maritime næringen

Fremskrittspartiet bidrar til å sikre jobber for norske sjøfolk og å hjelpe den maritime næringen gjennom krisen. I revidert nasjonalbudsjett (RNB) fikk Fremskrittspartiet gjennomslag for at taket på nettolønnsordningen for flere segmenter... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Utvider sesongen for snøkrabbefisket

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen vil utvide snøkkrabbefisket til 10. juli. Dermed får fiskerne ni ekstra dager på seg før fisket stenger. – Det foregår for tiden et godt snøkrabbefiske på... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatministeren til Vesterålen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen reiser til Vesterålen torsdag 18. og fredag 19. juni. – Jeg gleder meg til å besøke Vesterålen. Dette er en viktig region for sjømatnæringen med stor... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Møte med sjømatnæringen om Kina

På lørdag ble det oppdaget et nytt smitteutbrudd av COVID-19 i Beijing. Dette har fått følger for import av mat, inkludert fersk hel laks. – Vi har blitt kontaktet av kinesiske matmyndigheter. De... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Gir dispensasjon til tørrfiskprodusentene

Det gis midlertidig dispensasjon for henging av fisk med hode til tørrfisk som følge av koronavirusutbruddet. Covid-19 situasjonen har medført at markedssituasjonen for hvitfisknæringen er utfordrende. En dispensasjon vil gi næringen fleksibilitet... Les mer »
Viewpoint Seafarm

Skandale: Saksbehandlingsfeil kan ha stanset 650 nye arbeidsplasser i oppdrettsnæringen

Nytt innovativt oppdrettsprosjekt kunne gitt 650 nye arbeidsplasser. Nå stanses prosjektet på grunn av saksbehandlingsfeil samtidig som Norge ønsker grønn omstilling og ny vekst. – Da er det oppsiktsvekkende at departementet ikke... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Tilrettelegger for økt deltakelse i hvalfangsten

– For å stimulere til økt rekruttering til hvalfangsten har regjeringen lempet på kravet til tidligere deltakelse for fartøy som driver hvalfangst, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Bakgrunnen for endringene... Les mer »