nofima

Etablerer nasjonalt nettverk for nye oppdrettsarter

Kysten er full av lavtrofiske arter som kan utnyttes til mat, fôr og helseprodukter. Nå danner industriaktører, forskere, beslutningstakere og interesseorganisasjoner et nasjonalt nettverk som skal dele kunnskap og fremme lavtrofisk akvakultur.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nullvisjon til havs: – Alle skal komme hjem fra jobb på havet

Regjeringen har etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen. Sjøfartsdirektoratet får i oppgave å utarbeide en handlingsplan. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

2 millioner til ungdomsfiske i 2023

Regjeringen lyser ut 2 millioner kroner til kommuner som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. – Jeg har møtt mange gutter og... Les mer »
lofoten reine

Ny runde med tilskudd til fiskerihavnetiltak

Kystverket lyser nå ut en ny runde med statlig støtte til kommunale fiskerihavnetiltak. Søknadsfrist er 1. mars 2023. Stortinget vedtok 20. desember statsbudsjettet for 2023. Under kap. 916, post 60, er det... Les mer »
Nofima

Investerer 90 millioner for fremtidens oppdrettsnæring

Onsdag åpnet Havbruksstasjonen i Tromsø et av verdens mest avanserte forskningsanlegg for landbasert fiskeoppdrett. Undervisning, utdanning og forskning får fasiliteter som fram til nå bare har vært en drøm. I en nybygget... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nå har staten ansvaret for fiskerihavner langs kysten

Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet signert avtaler om tilbakeføring av fiskerihavneanlegg med alle fylkeskommuner som overtok dette ansvaret i 2020. Avtalene vil gjelde med virkning fra 1. januar 2023,... Les mer »
snn

SpareBank 1 Nord-Norge ber regjeringen utsette «lakseskatten»

SpareBank 1 Nord-Norge har sendt inn høringsinnspill om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. – Havet har alltid vært sentralt for nordnorsk næringsliv. De senere årene har lakseoppdrett blitt stadig viktigere. Ikke bare fordi det... Les mer »
fiske transport industri

Ny rekord: Norge eksporterte sjømat for 151,4 milliarder i 2022

2022 ble tidenes beste år for norsk sjømateksport. Totalt eksporterte Norge 2,9 millioner tonn sjømat til en verdi av 151,4 milliarder kroner i fjor. Det er rekord i verdi og tilsvarer 40... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Forlenget frist i høring om havdeling og tiltak for kysttorsk

Fiskeridirektoratet gjennomfører nå en høring om havdeling og kysttorsktiltak. Høringsfristen var satt til 16. januar 2023, men forlenges nå til 31. januar 2023. – Vi har hatt gode runder både med organisasjonene... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Flere ungdommer kan få lærlingkvote i 2023

Regjeringen gjør det enklere for ungdommer å få tildelt lærlingkvoter i fiskerinæringa. – Regjeringen vil gi flere ungdommer en vei inn i fiskerinæringa. Derfor endrer vi ordningen med lærlingekvoter slik at flere... Les mer »