Norges sjømatråd

Dette er OL-heltenes sjømatfavoritter

De norske OL-håpene får servert fersk norsk sjømat både til lunsj og middag når de lader opp til konkurransene. Og sjømaten går ned på høykant. Her avslører OL-kokk Trond Skogvoll både utøvernes,... Les mer »
natur skog elv

Statsforvalteren i Nordland: – Invasjon av pukkellaks

Hittil er det fanget mer enn 13 000 pukkellaks i elvene og 1200 i sportsfiske i sjøen. Dette er basert på foreløpige tall, og de virkelige tallene er høyere. Lag og foreninger kan... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

49 ungdommer har søkt sommerjobb som fisker i Nordland

Også i år er ungdomsfiskeordningen en populær sommerjobb. Mest populær er ordningen for ungdommene i Troms og Finnmark med 247 påmeldte etterfulgt av Vestland med 116. I Nordland var tallet 49. Så... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Ny rapport: Ta bedre vare på kvinnene i fiskeyrket

Skal andelen kvinner i fiskeriene økes, må kultur og holdninger endres, viser en ny rapport om likestilling i fiskeriene. – Rapporten til Nofima forteller oss noe viktig om en av landets største... Les mer »
Miljødirektoratet

Anbefaler tiltak mot pukkellaks

Det forventes stort innsig av invaderende pukkellaks i år. Miljødirektoratet legger fram forslag til handlingsplan for bekjempelse. Pukkellaks er en fremmed art i Norge som kan gjøre stor skade på stedegne fiskearter... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen til Meløy og Gildeskål

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen besøker Meløy kommune torsdag 24. juni og Gildeskål kommune 25. juni. Ingebrigtsen skal besøke en rekke bedrifter, og også møte ungdom som ønsker seg en framtid... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nå trer Polhavsavtalen i kraft

Avtale for å hindre uregulert fiske i den internasjonale delen av Polhavet, bedre kjent som Polhavsavtalen, ble underskrevet i oktober 2018. Nå har kyststatene Canada, Danmark, Grønland, Norge, Russland og USA, og... Les mer »
the whale

Nordland fylkesting bevilger 55 millioner kroner til The Whale

Onsdag 16. juni vedtok Nordland fylkesting enstemmig å bevilge 55 millioner kroner til The Whale på Andenes. Både styreleder i The Whale AS, Benn Eidissen og nestleder i styret for selskapet, Rune Rydningen satt ringside og fulgte behandlingen i fylkestingssalen.  – Dette er helt... Les mer »
pressenytt

Skal peke vei for grønn havvind i Norden

Hvordan kan en storstilt nordisk satsing på offshorevind gjøres på naturens premisser? De neste månedene skal DNV finne svar på dette. – Vi vil studere en rekke havvindprosjekter og se hvordan erfaringer... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nytt utvalg for økt bearbeiding og produksjon av sjømatprodukter i Norge

Regjeringen har satt ned et nytt utvalg som skal gi råd om hvordan det kan legges til rette for at mer av fisken som fiskes i Norge bearbeides i Norge. Regjeringen har... Les mer »