laks

Verdenskjent fisk: Her er de norske sjømatkjendisene

Norsk sjømat har en høy stjerne internasjonalt. Men i hvilke land er norsk sjømat best kjent? Norge er verdens nest største sjømateksportør, og i fjor eksporterte Norge 3,1 millioner tonn fisk og... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nye krav i havbruksregelverket skal bidra til økt bærekraft

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt enkelte endringer i havbruksregelverket. – Nå innfører vi enkle endringer for å øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Det gjelder blant annet nye krav for å hindre, oppdage... Les mer »
Foto: Frankemann

Inviterer til folkemøter i Gildeskål

Gildeskål kommune inviterer til folkemøter angående kommuneplanens arealdel. Kommunen ønsker innspill for i kretsene Nordfjorden og Fleinvær. Folkemøtene arrangeres for Nordfjorden krets 30.08 kl. 19.00-20.30 på Nygårdsjøen ungdomshus, og for Fleinvær krets 01.09 kl. 18.30-20.00... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Fiskeri- og havministeren deltar på Husøydagan 2022

Etter toårig opphold som følge av pandemi braker det endelig løs på Husøy. Fra 19.-21. august samles sjømatnæringen til meningsutveksling og lære under Husøydagan 2022. Tema for årets arrangement er Mer sjømat... Les mer »
nfk

Fantastisk at Træna får nytt fiskemottak!

– Det er veldig gode nyheter for fiskerinæringa på Helgeland og hele Nordland at det nå ser ut til å bli et nytt fiskemottak på Træna, sier fylkesråd for plan og næring... Les mer »
svolvær

Jentene strømmer til ungdomsfiskeordningen

På landsbasis er det bare rundt tre prosent kvinnelige fiskere. I sommerens ungdomsfiske er kjønnsbalansen en helt annen. Så langt har 163 jenter meldt seg på. Også denne våren inviterte Nærings- og... Les mer »
fisking

Ingen ekstraordinære reguleringer av laksefisk i år

Opplysninger om innsig av laks så langt i sesongen tyder ikke på at det er nødvendig å innføre ekstraordinære regionale begrensninger i fisket i 2022. På oppdrag fra Miljødirektoratet gjennomfører Norsk institutt... Les mer »
skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland:
 – Mindre arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien

A-krimsenteret har de siste årene fulgt den landbaserte delen av fiskeindustrien i Nordland tett. I 2019 ble det konkludert med at det foregikk grov utnyttelse og arbeidslivskriminalitet. Dagens situasjon viser bedring i... Les mer »
akvaplan niva

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og flere torskeoppdrettere, med Norcod som prosjektansvarlig, har fått tilsagn fra Norges Forskningsråd om støtte på kr 9,76 mill. for utvikling av nye fôringsstrategier for torsk. Øvrige samarbeidspartnere... Les mer »
fisking

14 millioner til laksetrapper i Nordland

evidert nasjonalbudsjett inneholder penger til laksetrappene i Vefsna og Beiarelva. Vefsna får ni millioner, mens Beiarelva får fem millioner nå, opplyser RNK. Budsjettet skal inneholde en fullmakt som bekrefter at Beiarelva får... Les mer »