Nofima

Tørrfisk og saltfisk er selve livsnerven på Røst i Nordland

Saltfisk- og tørrfisknæringen er økonomisk og sysselsettingsmessig viktig for hele Norge. Ringvirkningene er store. Og for noen kommuner er fisken selve livsgrunnlaget. Røst i Nordland og Nordkapp i Finnmark er to eksempler... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nye koronatiltak for fiskerinæringen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen har nå besluttet ulike tiltak for fiskerinæringen som følge av koronasituasjonen. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt en rekke henvendelser fra nærings- og interesseorganisasjoner, som har bedt... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nye koronatiltak for fiskerinæringen

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen legger frem tiltak for fiskerinæringen som følge av koronasituasjonen. – Det går generelt godt i fiskerinæringen. Fisket er mer eller mindre i rute, og det er... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Ny avtale skal forhindre uregulert fiske i Polhavet

Stortinget har nå godkjent en ny avtale som skal forhindre uregulert fiske i internasjonal del av Polhavet og fremme forskning på fiskebestander i området. – Avtalen er viktig for fremtidig bevaring og... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Ber Mattilsynet vente med dispensasjoner

Fiskeri-og sjømatministeren ber Mattilsynet vente med å gi flere dispensasjoner fra fiskekvalitetsforskriften, i påvente av en mulig innstramming i retningslinjene. – Vi vurderer nå om retningslinjene for dispensasjoner skal strammes ytterligere inn.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen med tiltak for fiskere

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til garantilott med 5 millioner kroner. Garantilott er på sett og vis dagpenger for fiskere. – Selv om fisket stort sett går som normalt, er det viktig... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Fortsatt strenge krav til håndtering av produksjonsfisk

Regjeringens restriktive politikk for håndtering av produksjonsfisk ligger fast. Dispensasjonene som er gitt i lys av krisesituasjonen vi er i, er midlertidige og gitt under svært strenge vilkår. – Dispensasjonene som er... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

11 fartøy får fiske makrellstørje i 2020

I 2020 kan til sammen 11 fartøy, hvorav åtte ringnotfartøy og tre linefartøy, delta i fisket etter makrellstørje. Fiskeridirektoratet har nå gjennomført en loddtrekning blant de kvalifiserte søkerne og listen over fartøy... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Kina åpner for import av fiskemel og fiskeolje

Kinesiske myndigheter har offentliggjort at de åpner opp for import av fiskemel og -olje fra Norge. Muligheten til å eksportere disse produktene til Kina har vært sterkt ønsket av næringen. – Med... Les mer »
akvaplan niva

LESERINNLEGG: Bærekraftig kystmiljø på Svalbard

Det er mye fokus på Svalbard i disse dager når det gjelder kursen videre. Hvordan finne den beste balansen mellom økt menneskelig aktivitet og bevaring av naturmangfoldet? Dette gjelder ikke bare turisme,... Les mer »