Rødt: Fylkesrådet bidrar til å overkjøre miljøhensyn i Nordland

nfk

– Det må bli slutt på at akvakulturtillatelser gis uten forsvarlig saksbehandling, sier fylkestingsrepresentant Elisabeth Anethe Olsen.

Olsen tok opp temaet i en interpellasjon under fylkestingssamlingen i Svolvær 16, april.

– Det har blitt innført en ny praksis i Nordland, der det gis akvakulturtillatelser, uten at det har blitt gjennomført konsekvensutredninger.

– Sivilombudet har avsagt to prinsipielt viktige uttalelser vedrørende prosess rundt tildeling av akvakulturarealer i Brønnøy kommune og Alver kommune. Sivilombudets uttalelser – der krav til konsekvensvurdering og synliggjøring av hvordan hensynene i naturmangfoldloven er vurdert og vektet i forbindelse med arealer til oppdrett – kom etter at oppdrettstillatelsene til to eksempelarealer ble innvilget henholdsvis høsten 2020 og 2021. Selvfølgelig gjaldt kravet også da.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

–Det sentrale går på kommunene sin plikt til å utrede ulike hensyn før et areal åpnes for oppdrett, og at det i planvedtaket må fremgå hvordan hensynene til miljø og naturmangfold vurderes og vektes for lokaliteter.

–Fylkesrådets svar på min interpellasjon på fylkestinget var ikke tilfredsstillende. Jeg opplevde at fylkesrådet forsøkte  å tilsløre egne feil i stedet for å bidra til å rette de opp. Dette er alvorlig, sier Elisabeth Anethe Olsen

Les også:  Frykter flere alvorlige MC ulykker i Nordland

Rødts representant trakk også  fram eksempler fra Tysfjorden i Narvik som har blitt håndtert i fylkestinget i mer enn ti år, med næringsråd fra Høyre, fra KrF og nå fra FrP. 

– Presiseringen fra sivilombudet innebar nettopp en påpekning av at det hadde etablert seg en praksis der man både i kommunene og forvaltningen ellers hadde lent seg for sterkt på etterfølgende avklaringer i forbindelse med søknader i henhold til akvakulturloven.

Les også:  LESERINNLEGG: Kuttene vil ramme den nordnorske befolkningen!

– Det sentrale nå er hvordan fylkeskommunen til tross for rettsavklaringen bare kjører på og krever at kommuner skal klargjøre lokaliteter som ikke er konsekvensutredet. I stedet for å bidra til at loven følges, er fylkeskommunen i denne sammenhengen en pådriver for å overkjøre lovpålagte hensyn og hindre at Sivilombudets tolkning av regelverket følges. Rødt forutsetter at Fylkesrådet endrer sin praksis i henhold til avgjørelsene fra Sivilombudet i framtida, avslutter Olsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.