ANNONSE: Har den kalde krigen relevans for oss i dag?

De fleste kjenner til den kalde krigen. En periode der verden var i spenning, og der politisk og militær makt skapte urolighet i vesten. Dette er en krig som mange i dag var vitne til, og kanskje husker en hel del fra. Den yngre generasjonen har lært om krigen og de viktigste hendelsene på skolen. Spørsmålet er om denne krigen har noen påvirkning på oss i dag.

Hva var den kalde krigen?

Den kalde krigen var en periode med intens politisk og militær spenning mellom Vesten og Østblokken. Her bestod Vesten av USA og deres allierte, og Østblokken av daværende Sovjetunionen og deres allierte. Noe som skiller den kalde krigen fra de mange andre krigene vi kjenner, er at det aldri oppstod en direkte krig mellom de to supermaktene. Den kalde krigen ble likevel preget av en rekke konfrontasjoner og kriser, inkludert Koreakrigen, Kuba-krisen og Afghanistan-krigen.

Les også:  ANNONSE: Hvordan søke om kredittkort?

Årsakene til den kalde krigen er komplekse og omfatter ulike ideologiske, økonomiske og politiske faktorer. Den viktigste årsaken var imidlertid den ideologiske konflikten mellom kapitalismen og kommunismen, som representerte to helt ulike måter å organisere samfunnet på. Vesten, med USA i spissen, var for kapitalismen og frihandel, mens Østblokka, med Sovjetunionen som leder, var for kommunismen som økonomisk system. Ønsker du å lære mer, så les mere om den kalde krigen her.  

Les også:  ANNONSE: Spar penger uten å gå på kompromiss med kvaliteten på mobilabonnementet ditt

Ettervirkninger av en kald krig

Den kalde krigen ble formelt avsluttet da Sovjetunionen kollapset i 1991. Til tross for krigens slutt, så kan vi stadig merke at den kalde krigen har hatt, og fortsatt har innvirkning på verdenspolitikken i dag. Den kalde krigen førte til en opprustning av kjernefysiske våpen og en global spredning av dem, noe som fortsatt utgjør en stor trussel mot verdensfreden. Også spenningen mellom Vesten og Russland, som overtok rollen som den ledende makten i Østblokka etter Sovjetunionens sammenbrudd, kan ses i etterkant av den kalde krigen og den ideologiske konflikten som preget den. Det har blant annet vært en meget merkbar konflikt mellom Russland og Ukraina 

Les også:  ANNONSE: Energieffektive vinduer for nord-norske hjem

I tillegg har den kalde krigen bidratt til å forme den globale politiske ordenen vi ser i dag, med Vesten som dominerende makt og en rekke internasjonale organisasjoner, som FN og WTO, som ble opprettet for å fremme fred og samarbeid mellom nasjonene. Selv om den kalde krigen er over, er det fortsatt mange vestlige og østlige stater som er i konflikt med hverandre. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Bodoeposten.no