Regjeringen vil konsekvensvurdere områder for havbruk til havs

Nærings- og fiskeridepartementet

«Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for havbruk til havs. Dette ble nylig slått fast i statsråd.

Viktige brikker for arbeidet med havbruk til havs er nå på plass. I tillegg til konsekvensvurderingen, ble det overordnede regelverket fastsatt mandag 7. november med et nytt kapittel 4 i laksetildelingsforskriften og endringer i produksjonsområdeforskriften.

– Endelig har startskuddet gått! Nå starter vi opp prosessen med å vurdere konkrete områder for havbruk til havs. Det er et arbeid som vil være av stor betydning for framtidig verdiskaping og aktivitet i norsk havbruksnæring. Arbeidet med å tilrettelegge for offshore havbruk har med dette nådd en ny og viktig milepæl, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Les også:  Journalisten Bjørn Olav Jahr: – Fakta må alltid trumfe følelser

Hurdalsplattformen peker på at utvikling av et eget konsesjonsregime for havbruk til havs er et mål for denne regjeringen.

– Med å starte konsekvensvurderingen av Trænabanken, Frøyabanken nord og Norskerenna sør holder vi tempoet oppe med å utvikle et eget konsesjonsregime for havbruk til havs, samtidig som at vi legger vi til rette for ytterlige vekst i en næring som allerede bringer inn store verdier til fellesskapet, sier Skjæran.

Les også:  Regjeringen lanserer bransjeprogram for IKT og finans

Fiskeri- og havministeren er tydelig på at både sameksistens og strenge krav til bærekraft har fullt fokus når regjeringen nå går i gang med å legge til rette for offshore havbruk.

– Når vi nå peker ut områder som skal konsekvensvurderes for den nye havnæringen, er det samtidig viktig for meg å være helt tydelig på at næringer som allerede bruker havet skal være trygge på at de ikke fortrenges. Sameksistens med andre næringer og hensyn til gytefelt og oppvekstområder står helt sentralt i prosessen som nå starter, sier Skjæran.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.