venezia

Via Querinissima – En kulturell reiserute mellom Røst og Venezia

Et snart seks hundre år gammelt forlis knytter Røst og Venezia sammen. Nå skal det lages en offisiell europeisk kulturforbindelse mellom regionene, Via Querinissima. Via Querinissima er navnet på den kulturelle reiseruten... Les mer »
nfk

Planen klar for ny videregående skole i Mosjøen

I dag ble det klart hva den nye videregående skolen i Mosjøen skal inneholde. Planene for det som skal bli en av Norges mest moderne videregående skoler har per i dag en... Les mer »
nfk

Vil lage en ny samarbeidsarena i Arktis

Fylkesrådet bevilger 153 000 norsk kroner til samferdselsprosjektet «Roadmap for Improved Arctic infrastructure and logistics system». Blant de som deltar i prosjektet er Narvik havn. – Det grønne skiftet innebærer samferdselsutfordringer på... Les mer »
nfk

«Framdrift22» drøfter fremtiden i Nordland

Hvordan skal vi nordlendinger skaffe oss relevant kompetanse og bli bedre rustet til å møte arbeidslivets behov i fremtiden? Hvordan kan vi tiltrekke oss kompetanse utenfra og beholde den i landsdelen? Kompetanseforum Nordland samler torsdag... Les mer »
nfk

Lærerstreiken: Mobbeombudet i Nordland bekymret for elevenes psykiske helse

Mobbeombud Lasse Knutsen sier at han mottar flere meldinger fra foreldre til barn som sier at det nå er veldig vanskelig. Stadig flere foreldre tar kontakt på vegne av sitt eget barn... Les mer »
nfk

Hjelper filmen om Sulis over målstreken

Fylkesrådet bevilger bevilger 300 000 kroner til filmen om arbeiderkampen i Sulis. – Filmen forteller en historie som er lite kjent. Arbeiderkampen i Sulis hadde ringvirkninger ut over eget lokalsamfunn, og viste... Les mer »
nfk

Felles front mot utenforskap i Nordland

Nordland fylkeskommune og NAV Nordland skrev mandag under på en ny samarbeidsavtale, der felles innsats mot ungt utenforskap er en av de viktigste oppgavene. – Fylkestinget i Nordland har vedtatt en strategi mot... Les mer »
nfk

Nordland blir pilotfylke

Nordland og Rogaland skal være pilotfylke for utprøving av regionvekstavtaler med staten. – Vi er svært glade for at vi får være en av to piloter! En slik pilot gjør at vi... Les mer »
nfk

Industriutvikling gir ringvirkninger i Vefsn

– Ringvirkningsanalysen for Vefsn bekrefter at industrisenteret Mosjøen står foran en sterk vekstperiode, sier fylkesråd Linda Helen Haukland. Analysen tar utgangspunkt i tre konkrete og planlagte bedriftsetableringer i Mosjøen. Gjennom rapporten som... Les mer »
nfk

Ny veileder i konsultasjoner om samiske interesser i Nordland

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en egen veileder for kommuner og fylkeskommuner. Veilederen er ikke rettslig bindene, men skal fungere som et praktisk hjelpemiddel, opplyser Nordland fylkeskommune. For kommuner og fylkeskommuner er... Les mer »