Vil asfaltere for 260 millioner kroner i Nordland

nfk

Fylkesrådet vil sette av 100 millioner ekstra på toppen av årets budsjett til asfaltering. – Det vil gi rundt 200 kilometer ny asfalt på veiene i fylket vårt i løpet av året, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

De ekstra pengene kommer fra overskuddet fylkeskommunen fikk etter fjoråret, som hovedsakelig skyldes høyere skatteinntekter. Dette overskuddet går nå rett tilbake til nordlendingene gjennom ulike tiltak, deriblant altså ny asfalt.Stort løft

– 100 millioner ekstra vil gi et stort løft for vedlikeholdet av vegnettet i fylket vårt. Nordland fylkeskommune har økt bevilgningene til drift og vedlikehold av vegnettet de siste årene, men den veldige prisstigningen har tatt store deler av satsingen. De arbeidene som nå settes i gang gjør at Nordland fylkeskommune kan nå målet om at minimum 5% av fylkesvegnettet blir utbedret eller asfaltert i året. Vedlikeholdet er viktig for tryggheten til de som har sitt arbeid på vegnettet og alle andre vegfarende i fylket, sier fylkesrådslederen.

Les også:  Arbeiderpartiet vil styrke veterinærtjenestene i Nordland

– I det reviderte statsbudsjettet som nylig ble lagt fram, får Nordland kompensert prisvekt og et inntekstsystem vi kan leve med. Det har bidratt til at vi tør å være såpass offensiv og sette av mye ekstra til asfaltering i år, sier fylkesrådets nestleder, Svein Øien Eggesvik.

Flesteparten av strekningene som er satt opp på asfaltlistene vil bli fullført i år. På enkelte strekninger kreves såpass tunge tiltak at det ikke er sikkert at de blir fullført i år, men alt startes opp i år og skal stå ferdig i 2024. Fylkesråd for transport og infrastruktur Monika Sande antyder sogar at fylkeskommunen kan klare å gjøre flere asfalteringsprosjekt enn det som nå ligger på bordet, men tør ikke forlove seg på dette nå. Fylkesråden benytter anledningen til å oppfordre bilistene om å vise hensyn når de ferdes langs fylkesvegene i sommer. Mye av arbeidet foregår også om natten.

Les også:  16,5 kilometer ny asfalt i Salten

– Det er nå engang sånn at asfaltarbeidet kun kan gjøres på sommeren og høsten. Vår oppgradering av vegene er for bilistenes beste. Du kan gjerne sende en vennlig tanke til alle som arbeider hardt for å få unna køene og for å gjøre veiene sikrere med ny, slett asfalt, når du står i en liten kø eller passerer vegarbeidsområdene, oppfordrer fylkesråd Sande.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.