bane nor

Eventyrlig passasjervekst på jernbanen

I fjor reiste rekordmange 80 millioner med tog i Norge. Gjøvikbanen, Jærbanen og Vestfoldbanen er blant banene med størst vekst. – Det er fantastisk å se den kraftige passasjerveksten. Det viser at... Les mer »
Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet: – Viktigere med veiutbedringer enn nye veier

I sitt innspill til Nasjonal transportplan (NTP) tar Yrkestrafikkforbundet til orde for at man heller bør ta inn vedlikeholdsetterslepet og utbedre dagens veinett, framfor å sette i gang nye, store veiprosjekter. –... Les mer »
dhl

DHL auksjonerer ut spesialdesignede sneakers signert av Bryan Adams

Det eksklusive samleobjektet for skoelskere er designet av sneakerikonet Hikmet Sugoer, og vil gå til høystbydende til støtte for en god sak. Fredag 19. juni 2020 går startskuddet for auksjonen av DHL... Les mer »
lys bil

LESERINNLEGG: Bilen er beredskap!

Å ha bilen parkert utenfor hjemmet sitt klar til å ta deg dit du må, når du må, er en verdi mange av oss setter høyt. Men å ha tilgang til bil... Les mer »
Yrkestrafikkforbundet

Frykter campingferie-eksplosjon til sommeren: Ber godssjåfører være ekstra observante langs veiene

Det er ventet en eksplosjon i bilferie-turister til sommeren, noe som kan føre til en stor økning i campingbiler- og vogner langs norske veier. Yrkestrafikkforbundet råder godssjåfører til å være ekstra påpasselige... Les mer »
frp

Vil bygge veier for fremtiden

Frp er godt fornøyd med at et bredt flertall på Stortinget nå går inn for at vi i Norge skal bygge smal firefelt, og ikke vei med 2/3-felt. Statens veivesen har utredet... Les mer »
knut arild hareide

Foreslår ytterligere 35 millioner kroner til ferjesambandene på riksveinettet

I revidert nasjonalbudsjett 2020 har regjeringen foreslått å øke bevilgningen til kjøp av riksveiferjetjenester med 200 millioner kroner for å kompensere for inntektsbortfall som følge av trafikkreduksjon og avvikling av manuell billettering under... Les mer »
passasjer

Fylkeskommunene får ytterligere 600 millioner i kompensasjon for tapte billettinntekter

– Kollektivtransporten har opplevd en stor nedgang i antall passasjerer som følge av virusutbruddet. Dette har tatt seg noe opp igjen, men smitteverntiltakene gjør at bare 33–50 prosent av vanlig kapasitet kan... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Slå ring om Widerøe!

Hva skal vi gjøre uten et godt flytilbud her vi bor? Mens de som bor rundt storbyene setter seg på toget, trikken eller t-banen er det ikke det samme for oss. Avstandene her... Les mer »
taxi

Enorme tap for taxinæringen i mars og april

Flere titalls millioner i omsetningssvikt har gitt drosjenæringen en alvorlig knekk i mars og april, og utsiktene framover er høyst usikre. Hjelpetiltakene har hatt en viss om enn begrenset effekt. Noen har... Les mer »