LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

skip transport

Nettolønnsordningen er det fremste politiske tiltaket vi har for å sikre norske rederiers konkurransekraft i møte med utenlandske aktører.

Av: stortingsrepresentant og næringspolitisk talsperson Sivert Bjørnstad (FrP).

Norske rederier vil aldri kunne konkurrere med kinesiske aktører på lønnskostnader – og det bør vi være glade for. Vi har derimot en maritim kompetanse i verdensklasse, og den må sikres gjennom konkurransedyktighet i møte med andre lands lave lønnskostnader. 

Problemstillingen er Arbeiderpartiet og Senterpartiet godt kjent med. De har til og med nedfelt en styrking av nettolønnsordningen i Hurdalsplattformen, nettopp for å sikre norske rederiers konkurransekraft i møte med utenlandske rederier. Når det kommer til den praktiske politikken har derimot ambisjonene uteblitt, og nettolønnsordningen er blitt svekket på rødgrønn vakt. 

Les også:  Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Fremskrittspartiet fremmet torsdag 14. mars forslag i Stortinget om å forplikte regjeringen til å styrke nettolønnsordningen, ved å fjerne taket på ordningen. Det bør være uproblematisk for regjeringspartiene å støtte forslaget – særlig når de har gått til valg på det. Etter mer enn to år med Ap/Sp-styre har de ikke gjort seg kjent for å levere på egne valgløfter. 

I Rederiforbundets konjunkturrapport for 2023 ble det slått fast at mer enn 4 av 5 rederier vurderer å erstatte norske sjøfolk med utenlandske, dersom nettolønnsordningen blir ytterligere svekket. Om ikke regjeringen evner å stanse svekkingen av ordningen, står vi i fare for å miste enormt med arbeidskraft og maritim kompetanse som er bygd opp langs Norskekysten over mange år. 

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

Maritim sektor er grunnfundamentet for en rekke lokalsamfunn langs hele Norskekysten. Havet har vært levebrødet for norske lokalsamfunn i århundrer, og det må være et politisk mål at det samme skal gjelde i fremtiden. For å sikre maritim næring som en fremtidsnæring, er vi avhengig av å ha sterke norske kompetansemiljø og rekruttering til sektoren. Nå ligger forslaget om å styrke nettolønnsordningen på bordet i Stortinget, og det er opp til regjeringspartiene å vise om de tar maritim sektor på alvor eller ikke. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.