taxi

Enorme tap for taxinæringen i mars og april

Flere titalls millioner i omsetningssvikt har gitt drosjenæringen en alvorlig knekk i mars og april, og utsiktene framover er høyst usikre. Hjelpetiltakene har hatt en viss om enn begrenset effekt. Noen har... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Endrer garantilotten for fiskere

Garantilotten for fiskere styrkes med fem millioner kroner. I tillegg øker antall garantiperioder. Departementet har også ordningen med dagpenger for fiskere til vurdering. – Sammenlignet med mange andre næringer går det relativt... Les mer »
fotball

Coronakrisen: Glimt-spillerne tar lønnskutt

Gjennom påsken har det blitt diskutert hvordan FK Bodø/Glimt skal arbeide i tiden fremover. Coronasituasjonen er svært utfordrende, og klubben har stått mellom å gå i permitteringer eller å finne alternative løsninger. Nå... Les mer »
ap

LESERINNLEGG: Fremskrittspartiets Janusansikt

I et innlegg forsøker Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt å framstå  som sjøfolkas venner, men hva sier de egentlig?  Det sies ikke direkte, men de er imot et prinsipp... Les mer »
avtale enighet

LESERINNLEGG: Lederlønningsfesten gir Norge bakrus

Den siste tiden har vist nødvendigheten av at det må settes et tak på hvor mye lønn ledere i det offentlige skal tjene siden dette betales ut av fellesskapets midler. Dette skal... Les mer »
bolig blokk leilighet

Gode løsninger for fremtiden bør planlegges i krisetider

Fredag la regjeringen frem en rekke nye tiltak for å redusere negative økonomiske virkninger av koronakrisen. Dette er nødvendige økonomiske strakstiltak, men det er også avgjørende å stimulere til arbeid og aktivitet... Les mer »
skip båt

LESERINNLEGG: Norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann!

Fremskrittspartiet er sjøfolkenes parti. Helt siden FrP ble stiftet har vi vært på lag med de som arbeider på sjøen. Av FrPs næringsfraksjon ved Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt. Det... Les mer »
danske bank

Danske Bank kutter renta fra 15. april

Danske Bank kutter boliglånsrenta med inntil 0,35 prosentpoeng og kuttet har effekt for bankens kunder fra 15.april. Samtidig kuttes endringsgebyrer og banken tilbyr økt avdragsfrihet for permitterte. Danske Bank Norge har i... Les mer »
pc laptop

Viktige forbedringer for vanlige arbeidsfolk

I en tid med stor usikkerhet og uro, føler svært mange nå utrygghet for egen inntekt, hus og hjem. – Vi er glade for at stortingsflertallet nå har lyttet til LO og... Les mer »
nav bodø

Coronaviruset: Regjeringen skyver regninga over på arbeidstakerne

Erna Solberg snakket om å hjelpe økonomien og samfunnet når hun la frem krisepakken fredag, mens hun overlater til arbeidstakerne å betale. – Vi er i en nasjonal krisesituasjon. Regjeringen skyver regningen over... Les mer »