simployer

– Arbeidsgiver bør hjelpe medarbeidere med dårlig råd

Når dårlig økonomi på hjemmebane påvirker arbeidet på jobben, bør arbeidsgiver ta tak. Nordmenn er tradisjonelt private om egen økonomi. Vi snakker ikke høyt om hva vi tjener, hvor mye lån vi... Les mer »
kalkulator

Sjokktall: Boliglånet spiser nå halve lønnen for mange

Denne uken klatret den gjennomsnittlige boliglånsrenten over 5,5 %, ifølge brukerdata fra Renteradar. For låntakere med en gjeld på fem ganger sin årsinntekt, betyr dette at omtrent halvparten av lønnen nå går... Les mer »
a-krim bodø

A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

Kontroll av to virksomheter i bygg og anlegg avdekket uregistrerte arbeidstakere med 56 kroner timen. De utenlandske arbeiderne hadde heller ikke HMS-kort og flere utførte usikret arbeid i høyden. Det var tidligere... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Strengere tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Regjeringen innfører strengere seriøsitetsbestemmelser i renholdsbransjen og i bygge-og anleggsnæringen. Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører.... Les mer »
nfk

Vil ha justering av lønns- og prisvekst for Bodø 2024

Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge ber Kultur- og likestillingsdepartementet om å kompensere Bodø 2024 for uforutsett prisvekst. Representantskapet i Bodø2024 IKS sendte 23. mai i år en søknad om justering for lønns- og... Les mer »
skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte i bygg- og anleggsbransjen

A-krimsenteret i Nordland har siden 2022 kontrollert 80 virksomheter og rundt 250 arbeidstakere innen bygg og anlegg. De avdekket lovbrudd i halvparten av kontrollene. – Vi har gjort en rekke kontroller av... Les mer »
skatt

Staten: Historisk høyt sentralt tillegg

Lønnsoppgjøret i staten er i havn med et historisk høyt sentralt lønnstillegg. YS Stat-leder Jens B. Jahren er fornøyd med resultatet. – Dette treffer våre medlemsgrupper godt, sier han. Årets lønnsforhandlinger ble... Les mer »
skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland: – Grove brudd på lønnsvilkårene hos lokale restauranter

A-krimsenteret i Nordland gjennomførte i januar en større målrettet aksjon i Bodø for å kontrollere arbeidsvilkårene under julebordsesongen i 2022. De avdekket alvorlige brudd på lønn og arbeidsvilkår hos en aktør som... Les mer »
ntl

– Et historisk oppgjør i Staten

LO Stat har akseptert et forhandlingsresultat i tariffoppgjøret i staten for 2023 som gir alle 31 000 kroner. Norsk Tjenestemannslag (NTL) er det største forbundet i LO Stat under lønnsforhandlinger i staten.... Les mer »
ys

Storstreiken over: Enighet mellom partene

YS og NHO er enige om lønnsoppgjøret, og streiken er avsluttet. Alle YS-medlemmer får 7,5 kroner i timen, de lavtlønte får 11,5 eller 10,5 kroner, avhengig av om de har lokal forhandlingsrett... Les mer »