Nærings- og fiskeridepartementet

Ber fiskeriaktørene søke likestillingsmidler

Regjeringen tildeler 1,5 millioner kroner til prosjekter som fremmer likestilling i fiskeriene. Tirsdag 30. november er siste frist for å søke. – De siste månedene har det kommet opp en rekke alvorlige... Les mer »
Foto: Jørn Berger Nyvoll. UiT

LESERINNLEGG: Fiskerinæringen og vannprøven

Hekseprosessen i Europa fra perioden 1420 til 1750, tok livet av mange kvinner. Dette var kvinner makthaverne og de geistlige i kirken var engstelige for, og som ble stemplet som trollkvinner. Dersom... Les mer »
ffi

Ny rapport: Vurderer bedre bonuser for ansatte i Forsvaret

Gjennom flere år har FFI-forskerne Torbjørn Hanson, Ane O. Presterud og Petter Y. Lindgren studert Forsvarets bonusordning nøye. I den andre rapporten fra denne studien har de sett på retensjonsbonusen som har... Les mer »
klassekampen

LESERINNLEGG: Mimir sitt forhold til arbeid og skattepenger

Nylig hadde Klassekampens en snodig artikkel på trykk «Blå myte» forfattet av Mimir fra Rødt og Klassekampens styre. Omtrent en hel side med ord uten særlig mening eller rød tråd der han... Les mer »
lofoten reine

Fiskeri- og havministeren kaller inn til likestillingsmøte

Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran kaller inn til et møte om arbeidsforhold og likestilling i fiskeri- og sjømatnæringen onsdag 27. oktober. – I høst har flere kvinner i fiskerinæringen stått frem og... Les mer »
lege

Disse koronareglene for arbeidstakere forlenges ut året

Mange av de midlertidige reglene for sykepenger, omsorgspenger og permittering forlenges ut 2021. Refusjon av sykepenger fra dag fire er imidlertid tatt bort, opplyser Simployer. Etter et møte mellom partene i arbeidslivet... Les mer »
Foto: FrP

– Vi har store forventninger til Pollestad på nettolønnsordningen

Det ligger an til at det er Geir Pollestad fra Senterpartiet som blir ny næringsminister. Stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt fra Fremskrittspartiet mener at dette er godt nytt for maritim næring og norske... Les mer »
Regnskap Norge

Regnskap Norge krever endring i skattereglene for frynsegoder

I dag har arbeidsgiver ansvar for å innrapportere alle skattepliktige fordeler ansatte mottar som følge av arbeidsforholdet; eksempelvis frynsegoder i form av gaver, private reiser eller medlemskap på treningssenter som den ansatte... Les mer »
nito

Jobber du et par timer i høstferien, regnes det ikke som en feriedag

Tar du fram jobb-PCen i høstferien? NITO-advokaten mener arbeidsgiver må ta mer ansvar. En ny undersøkelse gjennomført av NITO viser at betydelig flere ingeniører jobbet i sommerferien 2021 sammenliknet med tidligere år.... Les mer »
ku

Krever landbrukspakke i høst

–  Situasjonen i landbruket er alvorlig, og næringa trenger en offensiv landbrukspakke, sier leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming. Det er en alvorlig situasjon i landbruket, noe bruddet i jordbruksforhandlingene i vår viste.... Les mer »