A-krimsenteret i Nordland: Brudd hos 3 av 4 kontrollerte

mat middag

A-krimsenteret i Nordland kontrollerte 64 serveringssteder i løpet av fjoråret. Totalt avdekket de lovbrudd hos 70 prosent av de kontrollerte. Nå ber de arbeidsgiverne ta grep før den travle sommersesongen.

For å forebygge og redusere arbeidslivskriminaliteti serveringsbransjen har a-krimsenteret i Nordland de siste årene gjennomført en rekke kontroller. I 2022 avdekket de lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte virksomhetene, fjorårets kontroller avdekket lovbrudd hos 3 av 4. Særlig utviklingen av arbeidsforholdene i bransjen har gått fra vondt til verre, sier senterleder Kurt Kolvereid Jacobsen. 

– Dessverre ser vi at deler av serveringsbransjen i Nordland preges av arbeidslivskriminalitet. De som oftest er utsatt er sårbare arbeidstakere som i mindre grad kjenner til egne rettigheter og regelverk, sier Jacobsen.

Resultatene fra kontroll viser at flere av de ansatte har ulovlig lange arbeidsdager uten lovpålagt hviletid, de får gjerne heller ikke allmenngjortlønn eller overtidsbetaling for jobben. På den andre siden står gjerne useriøse arbeidsgivere som beriker seg selv, og undergraver like konkurransevilkår.

Les også:  Sex uten samtykke: AUF Nordland fikk gjennomslag i Arbeiderpartiet

Servering er en allmenngjort bransje. Det betyr at ansatte har krav på minstelønn. Minstelønn er fastsatt blant annet for å sikre like lønnsvilkår for alle ansatte i en bransje der man kan være sårbare for utnyttelse, og gjelder uavhengig av om arbeidstakeren er norsk eller utenlandsk. Det har heller ingenting å si om arbeidstakeren er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel stilling eller deltidsstilling.

Oppsummert har a-krimsenteret avdekket en rekke lovbrudd i bransjen:

  • Arbeidsavtaler som ikke er i henhold til arbeidsmiljøloven, grove brudd på arbeidstidsbestemmelser, og flere tilfeller der arbeidstakere ikke har fått allmenngjort lønn og overtidstillegg som de har krav på
  • Flere trygdesvindelsaker, der arbeidstakere som mottar ytelser fra NAV har underrapportert eget arbeidsomfang og slik fått utbetalt mer enn de har rett på
  • Manglende innbetaling av utestående skatter- og avgifter og flere tilfeller av mangler på føring av personalliste
  • Feil knyttet til registering av ansatte i arbeidstakertakerregisteret 
  • Bruk av uregistrert (svart arbeid) og ulovlig arbeidskraft
Les også:  Sier nei til å åpne Nordland VI

Jacobsen forteller at lovbruddene de avdekker har varierende alvorlighetsgrad. I de mest alvorligste tilfellene har vi avdekket arbeidstakere med 22 timers arbeidsdager, manglende utbetaling av overtidsgodtgjørelse for 154 arbeidstimer, og timelønn ned mot 145 kr. 

– Slike alvorlige lovbrudd er helt uakseptable, og bør overhodet ikke forekomme i noen deler av det norske arbeidslivet, sier Jacobsen, som innrømmer at økningen i antall lovbrudd i bransjen er bekymringsverdig.

Som følge av kontrollene i restaurant og servering har Skatteetaten sikret innbetaling av utestående skatte- og avgiftskrav på i overkant av 17 000 000 kroner. I tillegg har de gitt overtredelsesgebyrer i underkant av 120 000 kroner for manglende føring av personallister.

Les også:  Skolebrødets dag markeres over hele landet fredag 21. juni

Med sommer og høysesong like om hjørnet og en utvikling som går i feil retning mener Jacobsen nå at arbeidsgivere bør ta funnene på alvor og gjøre nødvendige grep for å bedre forholdene og tilstrebe å etterleve regelverket innenfor restaurantnæringen. 

– Det bør være liten tvil om at slike forhold påvirker omdømmet til bransjen negativt og at de mange seriøse aktørene som faktisk etterlever regelverket også blir skadelidende, sier Jacobsen. A-krimsenteret følger opp alle avdekkede lovbrudd og vil prioritere videre kontroller innen restaurant og servering.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.