skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland: Fant lovbrudd hos halvparten av de kontrollerte i bygg- og anleggsbransjen

A-krimsenteret i Nordland har siden 2022 kontrollert 80 virksomheter og rundt 250 arbeidstakere innen bygg og anlegg. De avdekket lovbrudd i halvparten av kontrollene. – Vi har gjort en rekke kontroller av... Les mer »
frp

FrP kritiske til at samer får urfolksstatus i Grunnloven

Nylig fikk Stortinget innstillingen til et grunnlovsforslag som vil innlemme begrepet urfolk og samer i grunnloven fremlagt. – FrP mener det er uklokt å endre grunnloven nå og formulere inn at samene er urfolk. Dette... Les mer »
apple

LESERINNLEGG: Spania saboterer Pegasus-etterforskning

Det er bekymring i EU for at noen stater spionerer på mobiltelefoner med programvaren Pegasus, som gjør det mulig å avlytte skriftlig og muntlig kommunikasjon, men som også gir tilgang til alt... Les mer »
bi

Rekordstor interesse for ny juss-utdannelse

Årets søkertall til Handelshøyskolen BI viser en sterk interesse for den nye bachelorgraden i rettsvitenskap som starter opp høsten 2023, med totalt 1645 søkere til 150 plasser. – Interessen for det nye... Les mer »
mat middag

Hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett

Parats medlemmer blant hotellansatte vant tips-saken i Høyesterett. Advokat i Parat, Sigurd Øyvind Kambestad, sier de i 2022 vant saken i lagmannsretten, en sak Høyesterett nå har satt endelig punktum for, og... Les mer »
Opplæringskontorenes Landsforening

40.000 lærlinger kan miste oppfølgingen som følge av ny opplæringslov

I forslag til ny opplæringslov foreslår Kunnskapsdepartementet å avskilte opplæringskontorene som part i lærekontrakten og flytte lærlingtilskuddet over til bedriftene. Blir forslaget vedtatt vil det ødelegge fagopplæringen for tusenvis av bedrifter og... Les mer »
Glass og Fasadeforeningen

Ny opplæringslov kan svekke fagutdanningen

– Glassfaget er et særløpsfag. Hele vårt utdanningsløp er fundamentert i et samarbeid mellom forening, bedrifter og opplæringskontorer. Vedtas forslag til ny «Opplæringslova» svekkes opplæringskontorenes rolle og dermed vår fagutdanning, sier Bjørn... Les mer »
passasjer

Nesten 4000 busspassasjerer kontrollert for belte i buss

3778 busspassasjerer ble kontrollert da Statens vegvesen gjennomførte landsdekkende kontroller av beltebruk i buss uken før påske. Vi er veldig glade for å kunne påvirke gjennom vår mulighet til å drive kontrollaktivitet.... Les mer »
skole

Ny nettside for studenter: Gratis advokat ved mistanke om juks

Hvert år blir flere hundre studenter mistenkt for juks ved norske universitet og høyskoler og utestengt. Nå kan studentene få gratis advokatbistand. Den nye nettsiden heter Studenthjelpen.no ble etablert for kort tid... Les mer »
norges lastebileier forbund

– Ny opplæringslov kan radbrekke rekrutteringen til transportnæringen

I den nye opplæringsloven, som ble lagt frem i forrige uke, kom det et forslag som i praksis betyr å legge ned opplæringskontorene og flytte dette ansvaret over på bedriftene selv. Nå... Les mer »