israel

LESERINNLEGG: Norsk bistand til islamsk terror

I mer enn et år har norske myndigheter vært informert om at bistandsmidler som er bevilget til frivillige organisasjoner for humanitære formål videreformidles til personer som er tilknyttet terrororganisasjoner. Av: dr. Michal Rachel Suissa, leder... Les mer »
jonas gahr støre

Elendige meningsmålinger – Toalettpapir med Støre utsolgt!

Regjeringspartiet Arbeiderpartiet ser ut til å føle velgernes harme over høye skatter og høye strømpriser, og har nå mistet det meste av sin oppslutning. «Bunnpunkt for Ap på snittmåling for november. Høyre... Les mer »
frp

FrP satser på lokaldemokratiet

Nylig ble FrPs alternative statsbudsjett lagt frem. I forslaget kunne man finne flere tiltak som var rettet mot bedring av lokaldemokratiet, mindre byråkrati og mer effektivisering. Regjeringens forslag til statsbudsjett la opp... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

800 millioner ekstra til havbruksfondet

Regjeringen foreslår å øke overføringen til havbruksfondet med 800 millioner kroner i 2022. Den ekstra bevilgningen sikrer at vertskommunene for havbruksnæringen kommer bedre ut enn tidligere år. – Sei vi det, så... Les mer »
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:8._mars_2016_IMG_8861_%2824997961793%29.jpg

Stadig nye barnevern-skandaler til tross: KS vil senke terskelen for å melde til barnevernet

Etter flere barnevern-skandaler og en drøss med dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen, offentliggjorde nylig regjeringen at de oppretter en egen undersøkelseskommisjon som skal undersøke svikt i barnevernet. For få dager siden slaktet... Les mer »
hv komm mil.no

LESERINNLEGG: Vær stolt av soldaten!

Tirsdag 6. desember er det 76 år siden Stortinget vedtok at Norge skulle ha et heimevern. Et landsdekkende folkeforsvar, av og for folket. Norge var uforberedt natt til 9. april 1940. Av:... Les mer »
sametinget

Sametingets søkerbaserte tilskuddsordninger stenges ut året

Budsjettet for de fleste tilskuddsordningene er brukt opp, og sametingsrådet har derfor besluttet å stenge muligheten for å sende inn nye søknader om tilskudd. – Sametinget har i 2022 hatt god søkning... Les mer »
vinter trafikk

LESERINNLEGG: Motorveier redder liv

Regjeringen har skrotet hele seks samferdselsprosjektet av nasjonal betydning. Nå reverseres den gode utviklingen som har vært i 8 år der FrP hadde hånden på rattet. Av: Frank Sve, Transportpolitisk talsperson, Fremskrittspartiet. Det... Les mer »
frivillighet moms

Seier for frivilligheten: Full momskompensasjon i 2022

Regjeringen øker potten for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 132 millioner kroner for 2022. Det gir full momskompensasjon for 2022. – Mange folk sliter nå, og frivilligheten er der for folk. Derfor... Les mer »
vinter

– På tide med et sporskifte i transportdebatten

Kun 6% av persontransporten og 5% av godstransporten i Norge foregår med tog. På tross av togtransportens beslag på nesten 4 av 10 kroner på samferdselsbudsjettet er kapasiteten på jernbanenettet sprengt. –... Les mer »