Full frifinnelse av Fosenaksjonistene

elden

Fosenaksjonistene er frifunnet i Oslo Tingrett –  Denne dommen markerer en viktig milepæl for forsamlings- og ytringsfriheten i Norge, sier advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne Marie Gulichsen i Elden Advokatfirma.

I en prinsipiell avgjørelse har retten frifunnet alle de tiltalte i den såkalte «Fosenaksjonen». De tiltalte sine forsvarere, advokatene Olaf Halvorsen Rønning og Anne-Marie Gulichsen, uttrykker stor tilfredshet med at rettens flertall har anerkjent de tiltaltes rett til fredelige forsamlinger og demonstrasjoner, som er fundamentalt i et demokratisk samfunn.

Les også:  Her er reglene for droneflyging på 17. mai

Retten fant at de inngrepene fra statens side – pålegget om å avslutte demonstrasjonen, utbæringen, innbringelsen til politihuset og straffereaksjon – samlet sett krenket de tiltaltes rett til å delta i fredelige forsamlinger og demonstrasjoner etter Grunnloven § 101 og EMK art. 11, sier advokat Olaf Halvorsen Rønning i Elden Advokatfirma.

Retten la særlig vekt på at demonstrasjonen rettet seg mot et statlig menneskerettighetsbrudd som var fastslått i en Høyesterettsdom, og at dette gjaldt et spørsmål av særlig stor betydning for den samiske befolkningen, forklarer Rønning. Retten la også vekt på at demonstrasjonen var «helt avgjørende» for at regjeringen beklaget menneskerettighetsbruddet.

Les også:  Ny undersøkelse: Vannkraftverk lar fisk dø i anleggene

Denne dommen sender et klart signal om at retten til å utøve fredelige demonstrasjoner i Norge står sterkt, og er av stor betydn

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.