LESERINNLEGG: Lokaldemokratiet må styrkes når vindkraft vurderes!

frp

De siste årene har det blitt bygget mye vindkraft i Norge, og det har mange steder ført til store konflikter. FrP stoppet derfor behandlingen av alle søknader om vindkraftkonsesjoner allerede 1. april 2019, for å oppdatere og utbedre konsesjonssystemet. Konsesjonssystemet som har vært benyttet har ikke vært tydelig nok.

Av Terje Halleland, stortingsrepresentant, Fremskrittspartiet.

I høst skal Stortinget behandle regjeringens stortingsmelding om vindkraft på land.

Før sommeren gikk vi derfor inn for å hastebehandle FrP-forslag i Stortinget om å stanse all utbygging av vindkraft etter gammelt konsesjonssystem, inntil rettssystemet endelig har avgjort klager som er brakt inn for domstolene. Dette forslaget fikk dessverre ikke flertall. 

Nå har vi fremmet syv nye krav til regjeringen som vi mener må inntas i nytt konsesjonsregelverk. 

  • Lokal aksept: For FrP er det helt uaktuelt at det bygges ut vindmøller som ikke har lokal tilslutning i de områdene utbygging vurderes. Det bør være en selvfølge at utbygging kun skal skje dersom det støttes av lokalbefolkningen.
  • Flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven: FrP ønsker å flytte regelverket fra energiloven til plan- og bygningsloven. Det er lokalbefolkningen og de som representerer dem som best kjenner til de lokale forholdene i sine kommuner, og derfor bør de også råde over regelverket rundt vindkraftutbygging. 
  • Kutt av alle subsidier: FrP vil ha en slutt på at vindkraftutbygging har favoriserende skatteordninger over andre energiformer som for eksempel vannkraft. Det må bli slutt på alle former for direkte eller indirekte subsidiering av vindkraft. 
  • Byggestart senest fem år etter gitt konsesjon: Dagens konsesjonssystem er utdatert. Utbyggere av vindkraftprosjekter har fått forlenget konsesjonene i mange år, og i mellomtiden har prosjektene blitt skalert opp og vindmøllene har blitt større. Endelige prosjekter er ofte ikke hva lokaldemokratiet tidligere har sagt ja til. FrP vil derfor at det maks skal gå fem år fra konsesjon er gitt, til endelig prosjekt kan bygges ut. 
  • Buffersone til bebyggelse: FrP mener det må fastsettes klare buffersoner mellom vindkraftprosjekter og nærliggende bebyggelse. Dette skal komme tydelig frem i gitt konsesjon.
  • Garanti for opprydding: FrP vil at godkjente vindkraftprosjekter skal ha klare føringer for opprydning allerede før oppstart bygging, slik at natur kan tilbakeføres så langt det er mulig til opprinnelig stand. 
  • Høyde og antall turbiner skal fastsettes i konsesjon: Dersom lokaldemokratiet ønsker utbygging av vindkraftprosjekter, mener FrP at både høyde på vindmøller og antall turbiner skal fastsettes i konsesjonen, slik at prosjektene ikke byr på uventede overraskelser for berørte parter. 
Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

Større lokal forankring rundt utbygging av vindkraft er et viktig poeng for Fremskrittspartiet. Vi har behov for et endret system som tar hensyn til folks helse, livskvalitet og natur.  

I sum mener vi i Fremskrittspartiet at et klarere, enklere og mer forutsigbart konsesjonssystem må på plass for å få vekk støyen som preger debatten. Det er alle parter tjent med. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.