loop

Slik kildesorterer du blandingsemballasje

Å kildesortere kan bli utfordrende når emballasjen består av flere materialer. Den nasjonale kildesorteringsguiden Sortere lanserer nå en ny guide som gjør det enklere å sortere blandingsemballasje. Vi har alle stått der – med... Les mer »
Veterinærinstituttet

Rekordmange oppdrettslaks døde i sjøen

I følge månedlige rapporteringer av tapstall ble det registrert 62,7 millioner døde oppdrettslaks i sjøfasen i 2023. Dette er tall oppdretterne selv har meldt inn til Fiskeridirektoratet. Veterinærinstituttets beregning av prosentvis dødelighet... Les mer »
Arnt E. Pedersen Iris Salten

Nofir i Bodø brøt «magisk» grense i ny rekord

Bodøbedriften Nofir har mottatt over 400 forsendelser med fiskeri- og oppdrettsredskap til gjenvinning og går mot knusende rekord i 2023. – Det er helt spinnvilt, og en skikkelig opptur all den tid... Les mer »
bir

Statsbudsjettet 2024: Forbrenningsavgift på anslagsvis 100 millioner!

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen en økning i avgiften på avfallsforbrenning med 85 prosent neste år. Forbrenningsanleggene må da betale 882 kroner per tonn CO2 de slipper ut eller 484 kroner... Les mer »
Foto: Tor Bjarne Christensen

Feil oversettelse banet vei for sjødeponi

En feil i oversettelsen av et EU-direktiv har banet vei for tillatelsen til å dumpe gruveavfall i Førdefjorden. Først for tre uker siden, 15 år etter at loven ble gjeldende i Norge,... Les mer »
hold norge rent

Hele Norge inviteres til nasjonal ryddedugnad i naturen

– Søppel i naturen er faktisk det flest irriterer seg over når de er på tur, og i tillegg er det skadelig for både dyr og miljøet. Derfor håper vi at så... Les mer »
byggearbeid

Storsatsing på utslippsfrie byggeplasser

De to energigigantene Skagerak Energi og Circle K Norge går sammen om å levere flyttbare battericontainere til anleggsplasser over hele Norge. – Vi skal bli en brobygger for elektrifiseringen av norsk bygg-... Les mer »
siva

Siva-prisen 2023: Vinneren har spart miljøet for over 100 tonn engangsplast

Siva-prisen går i år til Looping AS. Selskapet har utviklet en gjenbrukbar emballeringsløsning primært for bygg og anleggsbransjen som eliminerer bruk av engangsplast. Juryen hedrer i tillegg Renasys AS med en X-faktorpris.... Les mer »
Arnt E. Pedersen Iris Salten

Ny rapport fra Nofir i Bodø: Oppsiktsvekkende funn om blå gjenvinning

En rapport fra Nofir i Bodø viser at det lønner seg mer enn antatt å materialgjenvinne kassert fiskeri- og oppdrettsredskap. Samtidig viser rapporten nedslående resultater for energigjenvinning.  – Dette er nok tall... Les mer »
enova

Skal kutte utslipp i anleggsbransjen

Enova lanserer to program som skal bidra til reduserte utslipp fra bygge- og anleggsbransjen. Programmene retter seg mot utslippsfrie anleggsmaskiner og mobile ladestasjoner for elektriske anleggsmaskiner. Programmene skal løpe i to år... Les mer »