Statsbudsjettet 2024: Forbrenningsavgift på anslagsvis 100 millioner!

bir

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen en økning i avgiften på avfallsforbrenning med 85 prosent neste år. Forbrenningsanleggene må da betale 882 kroner per tonn CO2 de slipper ut eller 484 kroner per tonn avfall som brennes.

– BIR mener denne avgiften treffer feil, og den bør skyves frem i tid for å muliggjøre fangst og lagring på CO2 før avgiftene spiser opp kapital som kunne blitt brukt på å realisere nettopp slike CO2-fangstanlegg. Avgifter som gir insentiver til eksport av avfall over grensen til naboland som har andre rammer bør unngås, sier konsernsjef Borghild Lekve i Bergensområdets Interkommunale Renovasjonsselskap (BIR).

Les også:  Gir over 111 millioner til norsk frivillighet

BIR savner øremerkede midler til modning av prosjekter til fangst og lagring av CO2. CO2-fangst og lagring krever høye kostnader både i investering og drift.

Avfallsforbrenningsanleggene er villige til å ta store deler av kostnadene selv, men den bør settes av øremerkede statlige midler til støtte for modning av prosjektene for å muliggjøre anlegg for CO2-fangst og lagring innen 2030, mener BIR.

Les også:  Nettsvindel øker under julehandelen

– Vi ser at det i statsbudsjettet for 2024 fremdeles ikke er prisinsentiver for fangst og lagring av CO2 med biogent opphav. Det bør være et rammeverk for dette på lik linje med avgift og kvoter på fossile utslipp, altså en omvendt CO2-avgift som tidligere foreslått av Miljødirektoratet, sier Borghild Lekve.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.