Rektor ved Nord universitet: – Viktig gjennomslag for flercampus

Nord universitet

 Det er viktig at Regjeringen og statsråd Sandra Borch kom med en god melding til oss i statsbudsjettet om at vi får gjennomslag for ekstra finansiering som flercampus-universitet, sier rektor Hanne Solheim Hansen ved Nord universitet.

– Dette har vi jobbet med i flere år, og det siste året har vi jobbet sammen med VINST-alliansen som vi har etablert sammen med Universitetet Sør-Øst, Høyskolen Innlandet og Høgskolen på Vestlandet.

– Av de midlene Regjeringen har satt av til flercampus-institusjonene og desentralisert utdanning, totalt 200 millioner kroner, har Nord universitet fått 18,7 millioner kroner. Det er en god start, sier rektor.

Totalt får Nord universitet 1,88 milliarder kroner over statsbudsjettet i 2024. Det betyr en vekst på om lag 59 millioner kroner etter prisjustering. Denne veksten forklares først og fremst med tildelingene til Blått bygg gjennom brukerutstyr og støtte til husleie. Det betyr at det samlede budsjett hverken viser vekst eller nedgang.

Les også:  St. Eystein skole i Bodø feirer 20 år!

– Det aller viktigste for oss er at «Blått bygg» nå er ferdigfinansiert gjennom denne bevilgningen. Det betyr at mange av våre studenter og medarbeidere kommer til å få toppmoderne infrastruktur for forskning og utdanning når vi neste høst kan åpne bygget, sier rektor.

Hun legger til at det også kommer til å bli en milepæl for Nord universitet når «kretaivt bygg» i Levanger åpner til studiestart neste år.

Les også:  3 millioner ekstra til Nordlandsmuseet i Bodø

– Vi får topp moderne lokaler til våre kreative fag i Levanger som vil gi helt andre muligheter både for undervisning og forskning, sier rektor Hanne Solheim Hansen.

I valgkampen ble det kjent at Regjeringen ville gi en ekstrabevilgning på 3 mill. kroner til satsing på sør- og lulesamisk i Nord universitet.

– Dette er midler som kommer godt med i oppbyggingen av Senter for samiske- og urfolksstudier ved Nord universitet. Vi etablerte senteret med egen leder 1. august i år. Vi hadde helst sett at vi hadde fått en større bevilgning og hadde søkt om 8 millioner kroner, men vi har i alle fall fått en start, som vil styrke senteret.

Les også:  Listhaug: – Regjeringen er bakpå i sikkerhetspolitikken

Rektor er også glad for stadfestingen av at regjeringen vil gi midler til oppstart av skogbruksutdanning ved Nord universitet på InnoCamp i Steinkjer. Det gis oppstartstøtte til 20 studieplasser til bachelorutdanningen som vil komme i gang fra 2025.

– Det som skuffer oss er at vi nok en gang ikke får støtte til Nasjonalt senter for beredskap og sikkerhet i Bodø. Det er andre året vi søker, og med økt nasjonal oppmerksomhet på totalberedskap hadde vi trodd at dette var en satsing som Regjeringen ville ha støttet. Men vi gir ikke opp, og kommer til å søke om midler i 2025-budsjettet, sier Hanne Solheim Hansen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.