Nærings- og fiskeridepartementet

Melder Norge på europeisk batterisatsing

Regjeringen vil koble Norge på batterisatsingen IPCEI EuBatIn. 5 norske batteriprosjekter er nå i startgropa. Medlemskap vil gi norske selskaper tilgang på finansiering, nye markeder og europeisk samarbeid. – Regjeringen har jobbet... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Gjelsvik raner fremdeles kraftkommunene

Den 28. september presenterte regjeringen en ny skattepakke med formål om å fordele overskuddene fra naturressursene bedre. Eller sagt på en folkelig måte: Staten ville sentralisere penger fra distriktskommuner med vannkraft til... Les mer »
pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet krever minst 7 % vekst: – Pensjonistene må bli årets inntektsvinnere

Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) la denne uken frem sin rapport Grunnlaget for inntektsoppgjørene 2023. Rapporten avslører at pensjonistene har vært inntektstapere de siste ti årene. I år må pensjonistene bli inntektsvinnere, krever... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Regjeringen leverer ikke – FrP advarte

For kort tid siden ble det kjent at Husbanken er tom for penger og at kommuner får avslag på søknader om sykehjemstilskudd. Det er selvfølgelig veldig synd, men dessverre ikke overraskende. Det... Les mer »
the whale

The Whale går nye veier: Annerledes hav-konferanse for flere hundre ungdommer

– Vi skal arve denne jorda, og vi trenger kunnskap for å ta vare på havet på en best mulig måte, sier Elida Lian, leder av elevrådet ved Andøy videregående skole. Hun... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nullvisjon til havs: – Alle skal komme hjem fra jobb på havet

Regjeringen har etablert en nullvisjon for omkomne og hardt skadde på sjøen. Sjøfartsdirektoratet får i oppgave å utarbeide en handlingsplan. Regjeringen varsler også at den vil vurdere en nullvisjon mot all drukning.... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

2 millioner til ungdomsfiske i 2023

Regjeringen lyser ut 2 millioner kroner til kommuner som legger til rette for at ungdom mellom 12 og 25 år kan høste erfaringer fra fiskeryrket. – Jeg har møtt mange gutter og... Les mer »
matbutikk

Økte kostnader preger hele dagligvarebransjen

NorgesGruppen møtte i dag næringsministeren og landbruksministeren med følgende budskap: – Unormale kostnadsøkninger gir dyrere mat og svekket lønnsomhet. Vårt hovedfokus er å holde prisstigningen nede ved å få kontroll på den... Les mer »
frp

LESERINNLEGG: Hva er det regjeringen ser som ingen andre ser?

Regjeringen har store ambisjoner på veldig mange områder. Samfunnet skal omstilles, det skal skapes nye arbeidsplasser og klimagassutslippene skal ned. Av: Terje Halleland, Energipolitisk talsperson, Fremskrittspartiet. Det snakkes veldig mye, samtidig som... Les mer »
snn

SpareBank 1 Nord-Norge ber regjeringen utsette «lakseskatten»

SpareBank 1 Nord-Norge har sendt inn høringsinnspill om grunnrenteskatt for oppdrettsnæringen. – Havet har alltid vært sentralt for nordnorsk næringsliv. De senere årene har lakseoppdrett blitt stadig viktigere. Ikke bare fordi det... Les mer »