Veisatsing fra Saltfjellet helt til Bognes

nfk

Nyilg kom nyheten om at regjeringen vil prioritere en rekke veiprosjekt i Nordland i Nasjonal Samferdselsplan (NTP), som legges fram før påske.

Det skjedde under Nordlandskonferansen, der samferdselsminister Jon-Ivar Nygård uanononsert dukket opp under statssekretær Bent Joacim Bentzens konferanseinnlegg og delte de gode nyhetene.

– Vi er storfornøyd med at regjeringen prioriterer veiutbygging i Nordland raskt, sier fylkesrådsleder Svein Øien Eggesvik.

– Det at strekningen hele strekningen fra Sørelva og til Bognes nå prioriteres er gode nyheter både  for næringslivet og befolkningen i fylket vårt. Det vil gi tryggere forbindelser og mindre flaskehalser og bety mye blant annet for sjømatnæringen, sier fylkesrådslederen i en kommentar.

Les også:  Oppgraderer Steigentunnelen

Følgende veiprosjekter i Nordland er prioritert i planporteføljen:

E6 Ulvsvågskaret
E6 over Ulvsvågskaret (Hamarøy kommune) er i dag en lang og bratt flaskehals for tungtransporten.  Ny E6 skal legges i tunnel for å gi forutsigbar fremkommelighet og redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt vei, særlig på vinterstid.

Det foreligger vedtatt reguleringsplan.

E6 Sommerset – Mørsvikbotn
Strekningen fra Sommerset til Mørsvikbotn i Sørfold kommune inngår i strekningen Megården-Mørsvikbotn, og er en videreføring av Megården-Sommerset som er bundet. Dagens vei mellom Megården og Mørsvikbotn er 58 km lang med 16 tunneler. 12 av de 16 tunnelene tilfredsstiller ikke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften når det gjelder sikkerhetsutrustning, veibredde, høyde, lys, stigning og kurvatur, og flere har fått nedsatt hastighet. 6 av tunnelene ligger på strekningen Sommerset-Mørsvikbotn. Ingen av disse tilfredsstiller tunnelsikkerhetsforskriften.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Strekningen er ulykkesbelastet og må ofte stenges vinterstid for bilberging. Omkjøring via Sverige tar minst 11 timer, noe som er et problem med hensyn på samfunnssikkerhet. Det er behov for å tilfredsstille tunnelsikkerhetsforskriften, fjerne flaskehalser på E6 og gi mulighet for omkjøring.

E10 Nappstraumen – Å
E10 mellom Nappstraumen i Flakstad og Å i Moskenes kommune har lav standard på store deler av strekningen og mangler gul midtlinje. Veien har mange flaskehalser og er utsatt for skred, vind og høye bølger. Strekningen er Nasjonal turistvei.

Les også:  Sykkeltyverier koster mer enn biltyverier

Det er behov for å øke regulariteten og forbedre trafikksikkerheten. Strekningen har vedtatt reguleringsplan.

E6 Sørelva – Borkamo
E6 Sørelva – Borkamo omfatter utbedring og bygging fra Sørelva nord på Saltfjellet ned til Borkamo i Saltdal kommune. Prosjektet er overført fra Nye Veiers portefølje. Veien er smal og uoversiktlig med bratte stigninger og mange svinger.

Vinterstid skaper dette dårlig fremkommelighet. Det er vedtatt reguleringsplaner for strekningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.