E6 Helgeland

E6 Helgeland er ett skritt nærmere ny, helhetlig vei

Strekningene E6 Flyum–Lille Majavatn og E6 Trøndelag grense–Majahaugen var opprinnelig en del av Vegutviklingskontrakten E6 Helgeland sør. Som opsjonsstrekninger. På grunn av kostnadsøkninger på andre strekninger, ble disse to tatt ut av... Les mer »
veiarbeid

Anleggsarbeid i Hunstadringen i Bodø

Arbeidet med å utbedre krysset Hunstadringen/Hunstadveien er i gang og vil pågå frem til høsten 2022, opplyser Bodø kommune. Krysset skal senkes og gjøres mer oversiktlig for å sikre tryggere og bedre... Les mer »
veier

Ny undersøkelse: Kvinner er mest hissige bak rattet

7 av 10 kvinner er hissige eller stresset når de kjører bil. Kvinner er oftere hissig og stresset bak rattet enn menn, ifølge en fersk undersøkelse. – Blant menn er det 6... Les mer »
nfk

Liatindtunnelen i Helgeland åpnes

Det blir en markering på nordsiden av tunnelen torsdag 3. februar, opplyser Nordland fylkeskommune, melder Ranaposten. – Vi gleder oss veldig til å ta den nye tunnelen på fylkesveg 17 i bruk,... Les mer »
nordland fylke

Millioner i tilskudd fra Nordland fylkeskommune

En rekke tilskudd fra Nordland fylkeskommune har søknadsfrist nå i januar og februar. Konstituert fylkesdirektør Liv Rask Sørensen oppfordrer folk, organisasjoner og kommuner om å søke som vanlig. Tilskudd til friluftsliv, folkehelsetiltak,... Les mer »
statens vegvesen

Brukte mindre salt på veiene

Totalt ble det brukt 82 000 tonn salt på riksvegene i vintersesongen 2020/2021. Det er en nedgang på 14 prosent fra året før. Da ble 95 000 tonn salt brukt. – Det... Les mer »
vinter trafikk

Solid økning i biluhell – Skader for 200 millioner kroner

Det er registrert skademeldinger for cirka 200 millioner kroner etter biluhell i jula, som er en klar økning fra tilsvarende periode i fjor.  – Det har heldigvis i hovedsak vært mindre hendelser,... Les mer »
vinter

– I 2022 må det bli vanlige veiers tur

Regjeringen har lovet å redusere forfallet på fylkesveiene. – Veiene skriker etter vedlikehold. Vedlikehold og opprustning av de veiene vi har må bli en hovedsak i 2022, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i... Les mer »
veier

Norge har færrest trafikkdrepte i Europa

– Vi skal ha gode og trygge veier i Norge. Fortsatt er det dessverre slik at ikke alle kommer seg trygt fram. Men vi ser heldigvis en positiv utvikling. I 2021 omkom... Les mer »
vinter vei

Fortsatt rekordlave dødstall i trafikken

I 2021 omkom 87 på norske veier. Men på tross av fortsatt rekordlav risiko vil vegdirektøren ha en forsterket innsats mot alvorlige trafikkulykker. For andre gang i nyere tid har færre enn... Les mer »