PK Strøm skal bygge Nordstrandveien i Bodø

nfk

PK Strøm AS er valgt som entreprenør til en større oppgradering av fylkesveg 834 Nordstrandveien. Nå skal det bygges sykkelveg, fortau, bedre busstopp og bedre vei. Prosjektet er en del av Bypakke Bodø.

Etter anbudskonkurranse har saltdalsfirmaet PK Strøm AS fått oppdraget med ombyggingen av fylkesveg 834 gjennom Rønvik. Kontrakten er på om lag 140 millioner kroner inklusiv mva.  

Fylkesråd og medlem i styringsgruppa for Bypakke Bodø, Lise Henriette Rånes, gleder seg stort over at det nå blir stor aktivitet i Nordstrandveien. 

– Prosjektet i Nordstrandveien handler først og fremst om å gjøre forholdene bedre for de som sykler, går og tar buss. Dette er i tråd med bypakkens mål om å prioritere tiltak som fremmer trafikksikkerhet og øker bruken av miljøvennlige transportformer, argumenterer Rånes. 

Les også:  Arctic Race of Norway: Må ha over 100 løypevakter i Bodø

Ikke minst er Rånes glad for at prosjekter som dette tilfaller regionale aktører – en relativt stor kontrakt til et firma i Salten. 

– Vi ønsker jo at det skal være mulig for lokale og regionale entreprenører å kunne konkurrere om våre prosjekter. Da er det hyggelig at de også når opp når kontraktene tildeles, underbygger Rånes.

Planen er at hele den 1300 meter lange Nordstrandveien mellom Rønvikveien og Mælen skal bygges om de neste årene. I første omgang handler det om strekningen fra Tjeldberget til Mælen.   

Les også:  Bodø/Glimt første partnerklubb til EA SPORTS FC

– Nordstrandveien er svært nedslitt og trenger en skikkelig oppgradering. Det vi bygger nå skal bli en tryggere strekning med høyere standard og større gatepreg – innbydende både for små og store trafikanter, naboer og næringsliv, sier prosjektleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune, som er byggherre for dette prosjektet.  

Bypakke Bodø er et samarbeid mellom Statens vegvesen, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune.

Strekningen Tjeldberget–Rønvikveien, inkludert ny bru over jernbanen, skal bygges etter at Tjeldberget–Mælen er ferdig.  Denne blir lyst ut som en egen entreprise senere.

 Arbeidene i Nordstrandveien vil starte fra Tjeldberget og gå i retning Mælen.    

– Dato for byggestart er ikke satt, men etter tilrigging regner vi med å være godt i gang fra høsten. Byggeaktivitet i tettbygde strøk med gjennomgangstrafikk er alltid krevende. De som bor, arbeider og ferdes i denne delen av Rønvik vil få anleggsaktiviteten tett på. Det skal vi ha med oss hele veien. Vi kommer med mer informasjon når PK Strøm har skissert en nærmere plan for gjennomføringen, avslutter prosjektleder Roar Hunstad i Nordland fylkeskommune.

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Parallelt med utbyggingen skal Bodø kommune utbedre vann- og avløpsanlegget i Nordstrandveien og enkelte sideveier.  Arbeidet koordineres med utbyggingen.  

Etter planen vil byggetida for strekningen Tjeldberget–Mælen, inklusive arbeidene med vann- og avløp være 2 ½- 3 år.   

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.