Skal overta veilysene i Nordland

vinter trafikk

Fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø ønsker å gjøre overtakelse av belysningen langs fylkesvegene mer smidig. – På strekninger hvor det er skal-krav til belysning i Statens vegvesens håndbøker, overtar Nordland fylkeskommune anlegget som det er.

Marianne Dobak Kvensjø vil endre kriteriene, og gjøre overtakelse av belysning på fylkeskommunale veger mer smidig. I saken som skal behandles av fylkestinget i juni, anbefaler fylkesråd Kvensjø at Nordland fylkeskommune tar et større ansvar for belysningen langs fylkesvegene.

– Nordland fylkeskommune har et ansvar for å ivareta trafikksikkerheten langs våre veger, og der belysning er anbefalt etter de gjeldende håndbøkene, skal fylkeskommunen overta belysningen, hvis vi får henvendelser om det. For strekninger hvor det kun er anbefalt belysning i Statens vegvesens håndbøker, vil Nordland fylkeskommune overta anlegget under forutsetning av at det tilfredsstiller kravene til trafikksikkerhet og ikke har behov for større oppgraderinger, sier fylkesråd Kvensjø.

Les også:  Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

I dag drifter Nordland fylkeskommune rundt 5000 belysningspunkt langs fylkesveg. 12 000 belysningspunkt langs fylkesveg er registrert, men i tillegg er det mange uregistrerte lys.

– Vi får mange henvendelser fra kommuner, lyslag og andre veglyseiere om å overføre belysning langs fylkesveger til oss, og vi er for tiden i prosess for overtagelse av veglys med flere kommuner og grendelag, blant andre i Narvik, Vågan, Vega, Sortland og Grane. Nå har vi gjort en faglig gjennomgang av kriteriene og vil med disse endringene åpne for større bruk av skjønn når vi får henvendelser rundt overtakelse av veglys, påpeker Kvensjø.

Les også:  Advarer: Norske feriebiler tiltrekker seg innbruddstyver

Den viktigste endringen er at fylkestinget tidligere har bestemt at bare belysning i Statens vegvesens skal-krav, er aktuelt å overta. Nå åpner fylkesråd Kvensjø for at også belysning som er anbefalt i Statens vegvesens håndbøker under noen andre forutsetninger, også skal kunne overdras til Nordland fylkeskommune.

– Strekninger med fortau skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, utfra tilstand på fortau, trafikkmengde og andel myke trafikanter. I de tilfeller hvor det vurderes å være behov for belysning utfra trafikksikkerhetsmessige hensyn, skal gatelysene overtas etter de samme prinsippene som for veger med såkalte skal-krav, påpeker Kvensjø.

I Statens vegvesens håndbok V124 er det anbefalt at følgende veger belyses: Veger med fartsgrense 60 km/t eller lavere og ÅDT (årsdøgntrafikk) på minimum 1 500. Veger med fartsgrense 70 km/t eller høyere og ÅDT på minimum 8 000. Veger med gang- og sykkeltrafikk hvor det ikke er gang- og sykkelveg.

Les også:  Sortland: Sterk Ap-kritikk av Høyre i Kleiva-saken

– Kriteriene som er satt for de ulike kategoriene er basert på trafikksikkerhetsfaglige vurderinger, og er sånn sett lett å måle og vurdere. Når vi nå åpner for å ta ansvar for vegbelysning som ikke er absolutte krav, men i kategorien anbefalt, så er det både ut fra trafikksikkerhetsvurderinger, men også fordi dette har stor betydning for befolkningene utenfor bysentrene. Det skal være trygt og godt å bo i Nordland – uavhengig av om det er i sentrum eller i bygdene, avslutter fylkesråd Marianne Dobak Kvensjø.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.