Andøya: Støtter nytt rom-senter

nfk

– Det ligger et stort potensial i næringsutvikling i romsektoren fremover. En etablering som denne vil gi forskningsmessig tyngde og bidra positivt til oppbygging av en romindustri i regionen, gitt målrettet satsing for økt aktivitet ved UiT Narvik og Andøya Space, sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Det er Institutt for elektroteknologi ved UiT Norges Arktiske Universitet, campus Narvik, som står i bresjen for etablering av et Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) ved navn Center for Sustainable Space Operations (CUSP). UiT avd. Narvik har på vegne av prosjektet søkt fylkeskommunen og fått tilskudd til etableringen.

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

Senteret vil jobbe med forskningsprogrammer som omhandler bærekraftig bruk av verdensrommet, med temaer som bærekraftige materialer, romoperasjoner, robusthet, lovgivning og innovasjon.

Senteret skal etableres i samarbeid med NTNU som en akademisk partner, NORCE som et forskningsinstitutt med tilknytning til randsonen mellom akademia og næringsliv, samt industripartnere som for eksempel Andøya Space, Alcoa Norway og KSAT.

Med forbehold om at søknaden om SFI CUSP støttes av Norges forskningsråd, tildeler fylkesrådet UiT Norges Arktiske Universitet (Narvik) inntil fire millioner kroner i tilskudd til prosjektet fordelt over 8 år (500 000 kr per år), i tillegg til en egeninnsats beregnet til sammen 400 000 kr (50 000 kr per år).

Les også:  Se hvor bussen din er på kartet i Nordland

Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) er Norges forskningsråds (NFR) senterordning for å styrke bedrifters innovasjonskraft gjennom langsiktig satsing på forskning og tett samarbeid med relevante FoU-miljø. Senteret planlegges oppstart 1. januar 2026 og vil ha en levetid på åtte år.

Maksimalt tilskudd fra NFR er 96 mill. kroner med forutsetning om partnerfinansiering på minimum 48 mill. NFR lyser i 2024 ut midler til å finansiere inntil åtte slike sentre.V

Les også:  Skoletilbud i Nordland på høring

– Det ligger et stort potensial i næringsutvikling i romsektoren i regionen. En etablering av SFI CUSP vil gi forskningsmessig tyngde og bidra positivt til oppbygging av en romindustri i regionen. Innsatsen er et viktig steg i jobben med å bygge opp kompetanse og for å utnytte våre konkurransefortrinn. I fylkesrådets politisk plattform har vi slått fast at Andøya Space og Andøya Spaceport er viktig satsingspunkt for Norge og Nordland, og det er viktig for fylkesrådet å være en bidragsyter og støttespiller for dem, avslutter fylkesråd Bjørn Larsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.