Forsterker beredskapen i helsevesenet

Foto: Senterpartiet

Nylig ble stortingsmeldingen «En motstandsdyktig helseberedskap – fra pandemi til krig i Europa avgitt i Stortingets helse- og omsorgskomité.

Sp/Ap-regjeringen har lagt fram den første stortingsmeldingen om helseberedskap, som skal styrke vår evne til å verne liv og helse og sikre en motstandsdyktig helseberedskap der forebygging og beredskap skal prioriteres høyere på helseområdet. Meldingen slår også fast at den desentraliserte sykehusstrukturen er viktig for helseberedskap.

– Ansvarsforhold klargjøres tydelig, og Senterpartiet ser verdien av bredden av bidragsytere, noe erfaringen fra pandemien har vist oss, og som den skjerpede sikkerhetssituasjonen i Europa stiller oss ovenfor, sier saksordfører Siv Mossleth (Sp).

Les også:  LESERINNLEGG: Regjeringa med "luftpenger" til landbruket

Ansvaret for koordinering av helsesektoren ved store, sektorovergripende og tverrsektorielle kriser skal flyttes fra Helsedirektoratet og til Helse- og omsorgsdepartementet.

Regjeringen oppretter også et Helseberedskapsråd, som skal ledes av departementet. Rådet skal legge til rette for bedre ivaretakelse av tverrsektoriell og tverrfaglig tenking i beredskapsarbeidet, og brukes i den strategiske ledelsen av sikkerhets- og beredskapsarbeid både i det daglige og i kriser.

– Senterpartiet mener den desentraliserte sykehusstrukturen også viktig for beredskap, over hele landet. Derfor er det viktig for Sp at Norge videreutvikler det nordiske samarbeidet om sivil-militær helseberedskap, og at Narvik sykehus skal være en viktig del av den sivil-militære beredskapen i nord. Det trygger akuttberedskapen og gir sykehuset i Narvik en enda viktigere funksjon, sier Mossleth, som representerer Nordland på Stortinget.

Les også:  LESERINNLEGG: Bilistene skal piskes på plass

Stortingsmeldingen trekker også fram hvor viktig innsatsen fra frivilligheten var under pandemien, og at det er avgjørende å inkludere bredden av de frivillige som gjør en innsats innen helse og beredskap.

– Vi har mange ulike organisasjoner, profesjonelle som har et etablert samarbeid med myndighetene om beredskap og i kriser, men også mange mindre lag og foreninger som gjør en viktig innsats med å spre informasjon. Disse når ut til grupper som myndighetene ikke nødvendigvis når ut til. Derfor er det viktig at regjeringen skal styrke samarbeidet med frivilligheten på beredskapsområdet, sier Mossleth.

Les også:  Krever helsehjelp til barnevernsofre

Det skal blant annet gjøres gjennom et årlig dialogmøte, i tillegg til fortløpende samarbeid.

Foto: Senterpartiet

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.