energi strøm

Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

En nylig offentliggjort rapport avdekker omfattende helseplager blant beboere i nærheten av vindkraftverket i Tysvær kommune i Rogaland. Rapporten, som fokuserer på virkningene av vindkraftanlegget på lokalbefolkningens helse, viser at hele 40%... Les mer »
fartsgrense

Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

En enstemmig Transport- og kommunikasjonskomite støtter nå å unnta frivillige organisasjoner fra plikten til drosjeløyve ved transportoppdrag. – Vi er glade for at frivilligheten bli lyttet til, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian... Les mer »
kirken

Biskopene kritisk til å utvide grensen for selvbestemt abort

Den norske kirkes biskoper har sendt inn høringssvar om abortutvalgets rapport. De er kritiske til å utvide retten til selvbestemt abort. – Vi støtter at målet for abortpolitikken må være å ha... Les mer »
nettspill

Slik hjelper skolen elevene med å forebygge synsproblemer

Synsproblemer blant barn og unge øker. Derfor haster det å begynne å ta vare på øynene, slik vi lenge har gjort med tennene våre; beskytte dem med forebyggende tiltak og dermed forebygge... Les mer »
arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet: – Riktig kantsikring redder liv!

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Riktig kantsikring i forbindelse med for eksempel takarbeid, er livsviktig. – Ofte... Les mer »
bedrift lønn avtale

Brudd i mekling – Regjeringen forbyr streik

Meklingen mellom Parat og NHO har ikke ført frem, noe som normalt betyr streik. Regjeringen har imidlertid innført tvungen lønnsnemnd, noe som betyr at konflikten skal avgjøres av Rikslønnsnemda. Lars Petter Larsen,... Les mer »
iphone

Digitale helsetjenester lansert i Bodø

Bodø kommune er langt framme i å ta i bruk digitale helsetjenester. Nå har kommunen gått fra prosjekt til praksis. Statsråd Karianne Oldernes Tung sto for den offisielle åpninga, opplyser kommunen. –... Les mer »
alkohol butikk vinmonopol

Ny rapport: Mer risikofylt alkoholbruk blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte

En ny rapport fra FHI, på oppdrag fra Akan kompetansesenter, viser at risikofylt alkoholbruk er mer utbredt blant sysselsatte enn ikke-sysselsatte. I tillegg viser rapporten at bruk av illegale rusmidler blant sysselsatte... Les mer »
sykehus doktor

Redusert bemanning på Hamarøy legekontor

Hamarøy legekontor opplever fremdeles problemer i forbindelse med flytting av servere til Bodø kommune, opplyser Hamarøy kommune. Det vil derfor være redusert bemanning på telefon og resepsjon mandag 22. januar 2024. Ved... Les mer »
sykehus operasjon

Sp om sykehus i Lofoten og Narvik: − Full seier for folk i nord

Regjeringen freder nå akuttberedskapen på sykehusene i Lofoten og Narvik, samt alle eksisterende fødetilbud i landet. Samtidig varsler Senterpartiet og AP at de vil styrke økonomien til sykehusene gjennom flere endringer. −... Les mer »