Legemiddelmangel rammer 1 500 pasienter daglig

gsk

I år må apotekene starte leteaksjoner etter over en million legemiddelpakninger. I halvparten av tilfellene finner apotekene en løsning. 97 prosent av pasientene får umiddelbart utlevert det som er skrevet på resepten.

Det viser beregninger på bakgrunn av en fersk kartlegging av legemiddelmangel apotekbransjen har gjennomført. Undersøkelsen gjelder ikke leveranser til sykehus og institusjoner.

– Fremdeles har norske apotek en høy leveringsgrad, og de klarer å finne løsninger for omtrent halvparten av dem som opplever legemiddelmangel.  Realiteten er likevel at opp mot 500 000 mangelsituasjoner resulterer i at pasienten må forlate apoteket uten en umiddelbar løsning årlig, sier fagdirektør Hanne Andresen i Apotekforeningen.

Legemiddelmangel er en global utfordring og apotekene legger ned et stort arbeid for å unngå at pasientene rammes.

Les også:  Kraftig økning i tyveri fra bil

Av de tre prosentene som ikke umiddelbart får nøyaktig det de skulle ha, finnes det gode løsninger for omtrent halvparten. Det viser undersøkelsen som ble gjennomført i 49 apotek i mars. Ofte kan legemidlene eller alternativer bestilles fra grossisten og leveres i løpet av kort tid. I 1,7 prosent av tilfellene kunne heller ikke legemiddelgrossisten levere det apoteket ønsket å bestille. Det tilsvarer 1,1 millioner pakninger årlig.

– For denne gruppen må apotekansatte undersøke ulike alternativer. Har en annen grossist legemiddelet på lager? Finnes det andre apotek i nærheten som fortsatt har legemidlet? Finnes det andre pakningsstørrelser eller styrker som kan brukes? Har pasienten allerede nok legemiddel til å vente på neste leveranse? Dette er bare eksempler på noen av vurderingene som gjøres i dialog med pasienten, sier Andresen.

Les også:  Skyter opp nett-sattelitter med SpaceX

Dette arbeidet tar tid, og dette er tid som heller burde vært brukt på veiledning i riktig legemiddelbruk og annen viktig kommunikasjon.

Det er stor oppmerksomhet om legemiddelmangel i mediene. Imidlertid viser kartleggingen at 97 prosent av pasientene fremdeles får nøyaktig det de skal ha umiddelbart i apotekene.

– Likevel må ikke legemiddelmangel bagatelliseres. Det krever stadig mer arbeid av apotekene og legemiddelgrossistene å sikre god tilgang til legemidler.

– For de flere hundretusen pasientene som rammes årlig og for apotekene, oppleves legemiddelmangel som et stort problem. Legemiddelmangel fører til utrygghet, frustrasjon, økte kostnader og for noen pasienter blir helsetilstanden forverret, sier Hanne Andresen.

Les også:  Avinors systemer ikke berørt av globale IT-problemer

Når apoteket ikke kan skaffe nøyaktig det legen har forskrevet, har halvparten av de berørte pasientene likevel fått tilfredsstillende behandlingsalternativer. I de resterende tilfellene, vet vi med sikkerhet at halvparten ikke fikk noen løsning.

– Oppsummert indikerer kartleggingen at i 350 000-550 000 tilfeller årlig, må pasientene forlate apoteket tomhendt eller uten et umiddelbart alternativ, sier Andresen. I mange av disse tilfellene må pasientene kontakte fastlegen for å få vurdert alternativ behandling.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.