Samferdselsdepartementet

Strengere regler for bruk av elsparkesykler fra 18. mai

– Elsparkesyklene er blitt veldig populære, og de er bra for mikromobiliteten. Samtidig er det en rekke utfordringer knyttet til bruken av dem. Derfor gjør vi nå noen endringer i regelverket for... Les mer »
Foto: Stortinget

LESERINNLEGG: All avmakt i denne sal

Århundrer etter at landet frigjorde seg fra det romerske kirkeveldet, ser vi på ny en trang blant politiske ledere til å søke ly under en internasjonal eller global organisasjon som fritar dem fra... Les mer »
apotek

Legemiddelmangel i Norge – En uholdbar situasjon

Legemiddelmangel er et økende problem, og nå fremmer FrP forslag i Stortinget om mer nasjonal medisinproduksjon. Farmasiforbundet i Parat er positive til forslaget. – Legemiddelmangelen vi har opplevd de siste årene er... Les mer »
frp

FrP vil fjerne formuesskatt på norsk næring

Onsdag 7. fremmer Frps Helge André Njåstad forslag til behandling i Stortinget for å styrke norsk privat eierskap ved å fjerne formuesskatten på norsk næring – Det siste Norge trenger etter Korona-nedstengingen er... Les mer »
været bodø

LESERINNLEGG: Raskere, bedre og mer skogvern!

Vern er den viktigste metoden for å bevare artsmangfold. 60 prosent av Norges arter har skogen som levested. Halvparten av de rødlista artene bor her. Vi har vernet altfor lite skog, langt... Les mer »
Holistisk Forbund

LESERINNLEGG: Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge?

Har vi egentlig ytringsfrihet i Norge? I forbindelse med Stortingets og pressens behandling av saken om innføring av moms på alternativ behandling er det fristende å spørre. Av Victoria Scheel Haarstad, organisasjonssekretær... Les mer »
senterpartiet

Erna Solberg må møte i Stortinget for å svare om fraflytting fra Nord-Norge

Torsdag 25. mars må statsministeren møte i Stortinget for å svare Trygve Slagsvold Vedum om den massive fraflyttingen som Nord-Norge nå opplever. Kl. 10.00 sendes interpellasjonen fra Vedum direkte på Stortingets hjemmesider. ... Les mer »
pdk

Skandale: Måtte ta barna ut av skolen etter undervisning om flere kjønn

Ekteparet Ingelinn Lossius- Skeie og Erik Skeie valgte å holde barna hjemme fra skolen torsdag og fredag forrige uke etter at sønnen på ni år kom hjem og fortalte at læreren hadde... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Forlenget søknadsfrist i kompensasjonsordningen

Søknadsfrist for tilskuddsperiodene september–oktober og november–desember 2020 forlenges til 15. juni 2021. Nærings- og fiskeridepartementet har mottatt meldinger fra revisor- og regnskapsførerbransjen om at det er behov for å forlenge søknadsfristen for... Les mer »
stortinget

Stortinget utsatt for IT-angrep

Stortinget er igjen rammet av et IT-angrep. Angrepet er knyttet til sårbarheter hos Microsoft Exchange, som flere virksomheter er rammet av. Stortinget kjenner ennå ikke det fulle omfanget av angrepet. Det er... Les mer »