Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen legger fram 3 milliarder for næringslivet

Krigen i Europa bidrar til ekstraordinært høye strømpriser i deler av Norge. Selv om det går svært godt i norsk økonomi, forteller flere bedrifter at de sliter med strømregningen. Derfor legger regjeringen... Les mer »
tannlege

LESERINNLEGG: Norge har en tannløs regjering!

Det er meningsløst at et flertall av stortingspartiene med Høyre i spissen, faktisk mener at folks tannproblemer ikke skal få den samme offentlige oppmerksomheten som andre skader på menneskekroppen. Av: Vidar Kleppe,... Les mer »
Forsvarsdepartementet

Forsvarsministeren til Ukraina-møte i Tyskland

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) reiser til Ramstein i Tyskland 8. september for å diskutere videre støtte til Ukraina med vestlige allierte i Ukraine Defence Contact Group. Ukraine Defence Contact Group er... Les mer »
kassandra petsa

Nordland dyrepoliti ett år

I ett år har Stine Marie fungert som Nordlands første dyrepoliti. I den anledning tok politisk nestleder i Nordland FrP, Kassandra Petsa, kontakt for et møte for å få høre om erfaringene så... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Næringsministeren i USA

Næringsminister Jan Christian Vestre er i Washington DC og San Francisco 6. – 9. september. Vestre besøker en av Norges viktigste handelspartnere for å styrke samarbeidet og understreke rollen norsk næringsliv kan... Les mer »
fn new york

LESERINNLEGG: Norges interesser

På Utenriksdepartementets hjemmeside på Internett kan vi innledningsvis lese at departementets oppgave er «å arbeide for Norges interesser internasjonalt. Norges interesser bestemmes blant annet av vår geografiske plassering i et strategisk område, vår åpne økonomi,... Les mer »
Samfunnsbedriftene

– Ikke rør Havbruksfondet!

− Vi advarer sterkt mot å redusere havbrukskommunenes inntekter fra Havbruksfondet. Det vil i verste fall gi færre arbeidsplasser og mindre produksjon at mat og fornybar energi. Dette er å vende ryggen... Les mer »
pc

LESERINNLEGG: Når sannheten blir for tung å bære

I Dagsavisen kunne vi nylig lese at «CIA avviser Israels påståtte terrorbeviser.» Ifølge avisen avviser CIA i en hemmeligstemplet rapport Israels terroranklager mot seks palestinske arabiske organisasjoner, blant dem flere norskstøttede. Av: dr. Michal Rachel... Les mer »
Nærings- og fiskeridepartementet

Nye krav i havbruksregelverket skal bidra til økt bærekraft

Nærings- og fiskeridepartementet har nå fastsatt enkelte endringer i havbruksregelverket. – Nå innfører vi enkle endringer for å øke bærekraften i norsk havbruksnæring. Det gjelder blant annet nye krav for å hindre, oppdage... Les mer »
havvind

LESERINNLEGG: Å være Europas grønne batteri gir ingen mening

Elektrifisering av den norske sokkelen til minimum 50 milliarder norske kroner, er noe av det dummeste stortingsglobalistene i Norge heier frem – og nå vil gjennomføre – selv med norske monsterpriser på... Les mer »