Millionbeløp til Sjunkhatten folkehøgskole i Fauske

nfk

Fylkesrådet bevilger 4,5 millioner kroner til Fauna KF for å fullføre prosjektutviklingen for Sjunkhatten folkehøgskole. – Fylkesrådet ønsker med denne bevilgningen å hjelpe Sjunkhatten over forprosjektfasen slik at det er mulig å få statlig finansiering, sier fylkesrådsleder Elin Dahlseng Eide.

Arbeidet med Sjunkhatten folkehøgskole har nå pågått i over ti år, og fylkesrådet slår fast at prosjektet ikke kommer videre uten at dette arbeidet er gjennomført.

– Fylkesrådet ønsker meget sterkt at Sjunkhatten folkehøgskole blir realisert. Skolen vil bli et unikt tilbud, også i nasjonal sammenheng, siden den legger til rette for å gi alle unge mennesker økt evne og motivasjon til å delta aktivt i samfunnet. Skolen skal ha gode og tilpassede fasiliteter til unge mennesker, uavhengig av forutsetninger, sier fylkesrådets nestleder Svein Øien Eggesvik, og viser til fylkeskommunens overordnede mål om at samfunnet skal gjøres tilgjengelig for alle, og at ingen utsatte grupper skal diskrimineres.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

– I dag opplever unge med funksjonsnedsettelser at det ikke eksisterer et reelt folkehøgskoletilbud som er tilrettelagt for deres behov, sier Eggesvik. 

Undersøkelsen «Folkehøgskolen – ett år for alle?» viser at det følger store gevinster av et år på folkehøyskole. Spesielt i overgangen til voksenlivet, der man skal bli kjent med, utvikle og stole på egne ressurser.

– Unge som trenger bistand eller et tilgjengelig opplærings- og bomiljø opplever i praksis tilbudet som svært begrenset. I så måte er Sjunkhatten folkehøgskole et viktig instrument for fylkeskommunens satsing på ung inkludering. Dette er kort sagt et kjempeviktig prosjekt for oss i fylkesrådet, poengterer fylkesrådslederen.

Les også:  Andøya: Støtter nytt rom-senter

Andre som er med og finansierer arbeidet er Fauske kommune og Iris-fondet, med et beløp på tre millioner hver. Med en omdisponering av et tidligere tilskudd fra fylkeskommunen på 1,8 millioner kroner blir kostnadsrammen for forprosjektet på til sammen 12,3 millioner kroner.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.