Næringsministeren får settestatsråd i tilsettingssak

Nærings- og fiskeridepartementet

Det oppnevnes settestatsråd for næringsminister Jan Christian Vestre. Settestatsråden er fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Næringsminister Jan Christian Vestre har bedt om at det blir oppnevnt en settestatsråd for ham i saker om arbeidsforholdet til en ansatt i Nærings- og fiskeridepartementet.

Bakgrunnen er at departementet skal ansette en ny avdelingsdirektør, og den ansatte er en av søkerne. De to ble kjent gjennom en felles venn i ungdomstiden, og har etter det vært venner. De to møtes i ulike sosiale sammenhenger, som 17. maifeiringer, nyttårsfeiringer og hytteturer. Å bli utnevnt som avdelingsdirektør vil være en særlig fordel for den som får stillingen. Dette spiller inn i vurderingen av behov for settestatsråd.  

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth ble oppnevnt som settestatsråd i statsråd 20. oktober 2023.

– Ettersom jeg etter forvaltningslovens regler om habilitet vil være inhabil eller nær grensen til inhabil i denne saken, har jeg bedt statsministeren om at det oppnevnes en settestatsråd for meg, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Les også:  Ha det gøy på julebordet – Respekter andres grenser

I forbindelse med at Vestre ba om settestatsråd, ble han også kjent med at hun har fungert i midlertidige lederstillinger av en viss varighet. Det har skjedd ved tre anledninger mens Vestre har vært statsråd. Hun har vært ansatt siden 2014, og har også fungert i midlertidige lederstillinger før Vestre tiltrådte.

Beslutningene om de midlertidige stillingene ble tatt administrativt. Statsråden ble ikke involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger.

– Jeg er ansvarlig for alt som skjer i departementet. Selv om jeg ikke var involvert i eller orientert om at hun fikk midlertidige lederstillinger, legger jeg til grunn at jeg var inhabil eller nær grensen til inhabil også i disse beslutningene. Det må en settestatsråd vurdere nærmere. Settestatsråden vil vurdere spørsmål knyttet til min habilitet i disse tre sakene og eventuelle konsekvenser, sier Vestre.

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

Selv om embetsverket var kjent med at statsråden og den ansatte er venner, ble statsråden ikke informert om beslutningen, slik at han fikk mulighet til å vurdere sin habilitet. Lederne som forberedte beslutningene, var informert om vennskapet og mente det ikke var til hinder for de midlertidige lederstillingene.

– Statsråden ble ikke involvert i eller orientert om beslutningene. Det burde han ha vært, slik at han hadde fått mulighet til å vurdere sin habilitet, sier departementsråd Mette I. Wikborg.

Da Vestre ble næringsminister, informerte den ansatte sine nærmeste ledere om vennskapet.

Les også:  LESERINNLEGG: Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

– Da jeg tiltrådte forsikret jeg meg om at embetsverket var kjent med vennskapet. Jeg burde også bedt om en egen samtale med departementsråden om det, sier Vestre

– Alt som skjer i departementet, er mitt ansvar. I denne saken har det skjedd feil. Det er uheldig, sier Vestre.

Næringsministeren svarte i høst Kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende regjeringsapparatets håndtering av habilitetsregelverket. Det er i dag sendt et tilleggsbrev for å redegjøre for denne saken.

– Jeg ønsker å være åpen om denne saken. Det er viktig at det er høy tillit i befolkningen til de beslutningene som tas på vegne av fellesskapet. Det er grunnleggende for vårt demokrati. Jeg vil gjøre det jeg kan for å bidra til å opprettholde tilliten, sier Vestre.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.