frp

LESERINNLEGG: Regjeringens statsbudsjett får karakter «Ikke bestått»

Det regjeringsoppnevnte finanspolitikkutvalget la denne uken fram sin rapport. Hadde Vedums (Sp) statsbudsjettet vært en eksamensbesvarelse ville karakteren vært ikke bestått, dersom vi følger utvalgets konklusjoner. Av: Hans Andreas Limi, Fremskrittspartiets nestleder.... Les mer »
pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet støtter SVs forslag

SV foreslår økt minstepensjon, billigere tannhelse for eldre og mer til uføre i sitt alternative statsbudsjett for 2024. – Nok en gang ser vi at SV tar ansvar og legger opp til... Les mer »
helse

SV setter av 300 millioner til å styrke rekrutteringen til Helse Nord

Torsdag la SV fram sitt alternative statsbudsjett, og der prioriterer partiet helsevesenet i nord betydelig høyere enn regjeringen. Blant annet setter SV av 300 millioner kroner til en tiltakspakke for å styrke... Les mer »
buss

Mer penger til gang-, sykkel- og kollektivtiltak i Bodø?

I regjeringens forslag til statsbudsjett ligger det en engangsbevilgning om penger til viktige gang-, sykkel- og kollektivtiltak i regionbyene. Det betyr at Bodø kan få mer penger til å gjennomføre prosjekter som... Les mer »
fiskebåt

Statsbudsjettet: – Klimapolitikken truer fiskerinæringen

Regjeringen gir signaler i sin klimaplan om at avgiftene for fiske utenfor norsk økonomisk sone skal øke, noe som vil medføre at norsk fiske vil bli redusert, og utenlandsk fiske trappet opp,... Les mer »
bir

Statsbudsjettet 2024: Forbrenningsavgift på anslagsvis 100 millioner!

I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen en økning i avgiften på avfallsforbrenning med 85 prosent neste år. Forbrenningsanleggene må da betale 882 kroner per tonn CO2 de slipper ut eller 484 kroner... Les mer »
Nord universitet

Rektor ved Nord universitet: – Viktig gjennomslag for flercampus

– Det er viktig at Regjeringen og statsråd Sandra Borch kom med en god melding til oss i statsbudsjettet om at vi får gjennomslag for ekstra finansiering som flercampus-universitet, sier rektor Hanne Solheim... Les mer »
naf

Nå er det vanlige folks tur: Bompengesjokk neste år

Statsbudsjettet for 2024 viser at norske bilister får økte utgifter neste år. Og den store satsningen på vedlikehold av fylkesveier uteblir. – Her får bilistene en avgiftssmell både på bompenger og drivstoff.... Les mer »
naf

Statsbudsjettet: Bremser elbilovergangen

Elbilene har gått fra å ha en symbolsk trafikkforsikringsavgift til å ha den høyeste. – Bensin- og dieselbilene får nå redusert denne avgiften, mens elbilene står på stedet hvil og ender med høyere... Les mer »
SMB Norge

SMB Norge: Regjeringen gir næringslivet en kald skulder

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2024 er kjemisk fritt for gode nyheter til næringslivet. SMB Norge, landets interesseorganisasjon for små og mellomstore bedrifter, stiller nå spørsmål om Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke ønsker... Les mer »