blokk leiligheter

Nesten 60 % færre solgte boliger i Nordland i april

Boligtallene for april viser en salgsnedgang på 45 % sammenliknet med april 2019. Samlet boligsalg så langt i 2020 er ned 29 % sammenliknet med året før. Salget av nye boliger i... Les mer »
fengsel

LESERINNLEGG: Regjeringen fortsetter å rasere kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår på nytt direkte kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjetter når de viderefører den såkalte ABE reformen. 25 nye millioner ABE kutt er dramatisk for bemanningen ved landets fengsler og friomsorgskontor. Av Asle Aase,... Les mer »
Landbruks- og matdepartementet

– Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på

I forslag til statsbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å sette av 160 mill. kroner til kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler som følge av det vedtatte forbudet mot hold av pelsdyr. I... Les mer »
vinter vei

Statsbudsjettet: Skuffende lite til sikkerhet på veien

Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende satsning på rassikring og sikring av norske tunneler. – Det er på flere områder et godt budsjett for samferdselssektoren i Norge, men regjeringen skuffer på flere områder,... Les mer »
norges idrettsforbund

Momskompensasjon – Skuffende for idretten

Statsbudsjettet for 2020 er i hovedtrekk skuffende lesing for norsk idrett. Forventningene om en vesentlig økning i kompensasjonen for merverdiavgift innfris ikke. – Selv om norsk idrett på nasjonalt hold stort sett... Les mer »
unio

Bør være siste året med ostehøvel-kutt

– Det er sjette året på rad regjeringen kutter i offentlig sektor. Nå er det ikke mer å kutte før det går kraftig ut over tjenestene, sier Unio-leder Ragnhild Lied i en... Les mer »
Handel og Kontor i Norge

Klassebudsjettet 2020

Å fjerne 350-kronersgrensa veier ikke opp for kutt til arbeidsledige og mangelfull satsning på kompetanse. – Dette er et budsjett for økte klasseskiller og ikke et budsjett etter vårt hjerte, sier forbundsleder... Les mer »
deloitte

Statsbudsjett 2020: Oppkjøpsfellen ser ut til å bli fjernet

Deloitte-advokatene har lagt inn mange timer i sitt høringsinnspill for å få departementet til å revurdere forslag til utvidelse av regelen som ville kunne ha resultert i hodepine ved oppkjøp. – Det... Les mer »
norges pelsdyralslag

– Budsjettet viser hvordan pelsdyrbøndene fraranes alt

Statsbudsjettet for 2020 bekrefter at regjeringen planlegger å påføre pelsdyrbøndene enorme tap og gjeldsproblemer. Statsbudsjettet avslører hvor lite regjeringen forventer å betale. Det viser at den flengende kritikken mot forslaget til erstatningsordning... Les mer »
harald møller

Regjeringen fortsetter en riktig omlegging

Harald A. Møller AS er fornøyd med de signalene som kommer fra regjeringen i statsbudsjett for 2020. – Dette bidrar til å sikre fortsatt omstilling til nullutslipp i bilparken, gjennom å videreføre... Les mer »