glimt

Erna Solberg i Bodø: Fotballstiftelsen får fast plass på statsbudsjettet

Statsminister Erna Solberg kom med gladmeldingen om at Fotballstiftelsen får fast plass på statsbudsjettet da hun besøkte åpningen av Bodø/Glimts gatelag. – Dette vil gi Fotballstiftelsen og alle gatelagene en langt bedre... Les mer »
tv nyheter nrk

LESERINNLEGG: NRK fortjener ikke over 6,4 milliarder på statsbudsjettet

NRK fikk dessverre under FrP en kraftig økning i sitt budsjett, finansiert av at NRK-lisensen ble allmenngjort. Puttet inn i statsbudsjettet. Dette anser Demokratene som veldig uheldig, da NRK i enorm grad... Les mer »
bil ratt speedometer

– Hareide leverer ikke på veivedlikehold og rassikring

– NAF hadde store forventninger til at samferdselsminister Knut Arild Hareide skulle levere på bedre rassikring og veivedlikehold. Det gjør han dessverre ikke, sier administrerende direktør Stig Skjøstad i NAF. Dette er... Les mer »
Foto: Alexander Helberg

Statsbudsjettet 2021: Norske interesser og innbyggere må prioriteres først

Fremskrittspartiet reagerer på at regjeringen øker egenandelene for syke mennesker, og øker flere avgifter, mens de prioriterer bistand og kvoteflyktninger også når Norge står midt i en krise. – Dette budsjettet er en... Les mer »
virke

Virke: − Budsjettet sender tusenvis av arbeidsplasser ut av landet

Virke mener at regjeringen lukker øynene for det koronakrisen har vist: Det skyhøye norske særavgiftsnivået på grensehandelsutsatte varer og fremdeles tekstiltoll sender tusenvis av arbeidsplasser over grensen. − Å redusere særavgiftene på... Les mer »
blokk leiligheter

Nesten 60 % færre solgte boliger i Nordland i april

Boligtallene for april viser en salgsnedgang på 45 % sammenliknet med april 2019. Samlet boligsalg så langt i 2020 er ned 29 % sammenliknet med året før. Salget av nye boliger i... Les mer »
fengsel

LESERINNLEGG: Regjeringen fortsetter å rasere kriminalomsorgen

Regjeringen foreslår på nytt direkte kutt i kriminalomsorgens driftsbudsjetter når de viderefører den såkalte ABE reformen. 25 nye millioner ABE kutt er dramatisk for bemanningen ved landets fengsler og friomsorgskontor. Av Asle Aase,... Les mer »
Landbruks- og matdepartementet

– Pelsdyroppdrettere vil få den kompensasjonen de har rett på

I forslag til statsbudsjett for 2020 har regjeringen foreslått å sette av 160 mill. kroner til kompensasjon til pelsdyroppdrettere som avvikler som følge av det vedtatte forbudet mot hold av pelsdyr. I... Les mer »
vinter vei

Statsbudsjettet: Skuffende lite til sikkerhet på veien

Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende satsning på rassikring og sikring av norske tunneler. – Det er på flere områder et godt budsjett for samferdselssektoren i Norge, men regjeringen skuffer på flere områder,... Les mer »
norges idrettsforbund

Momskompensasjon – Skuffende for idretten

Statsbudsjettet for 2020 er i hovedtrekk skuffende lesing for norsk idrett. Forventningene om en vesentlig økning i kompensasjonen for merverdiavgift innfris ikke. – Selv om norsk idrett på nasjonalt hold stort sett... Les mer »