Gamle Salten og Faxen får midler

nfk

Fylkesrådet bevilger 1,2 millioner kroner til fartøyet «Gamle Salten» og 360 000 kroner til «Faxen», begge hjemmehørende i Bodø.

Nordland fylkeskommune fordeler tilskudd til ivaretakelse av fredete og vernede fartøy i Nordland fylke.

– De fredete og vernede fartøyene er en viktig del av Nordlands historiske utvikling, og forteller en svært viktig historie som må ivaretas og formidles. Dette er viktig for å bevare vår felles historie og identitet. Formålet med tilskuddene er å sikre at vernete og fredete fartøy kan bli vedlikeholdt og satt i stand etter antikvariske retningslinjer. Tilskuddene skal også bidra til å stimulere frivilliges kompetanse og innsats i verdiskaping lokalt og regionalt, og til å opprettholde kunnskapen om eldre håndverk og teknikker knyttet til tre- og stålfartøy og fagmiljøer med slik kunnskap, sier fylkesråd for kultur Christian Torset.

Les også:  Eurovision Young Musicians 2024 i Bodø

Fylkeskommunen prioriterer i år prosjekter som kan ferdigstilles i løpet av inneværende år, eller i løpet av svært kort tid. «Gamle Salten» ved søker Salten Dampskibsselskap blir derfor prioritert ettersom det nærmer seg ferdigstillelse, og kan derfor tas aktivt i bruk til gode for Bodøsamfunnet og besøkende.  

«Faxsen» har fått et pålegg fra Sjøfartsdirektoratet om å gjennomføre reparasjoner. Det er viktig å gjennomføre dette slik at «Faxen» beholder passasjersertifikat og muligheten til å ha inntjening av midler til drift og vedlikehold. Dette er en prioritering som fylkeskommunen anser som svært viktig, da det er avgjørende å ha drift på fartøyet for å dekke de nødvendige driftskostnadene. Fylkesråden avslutter med å at vi med dette håper at vi på en god måte støtter og bidrar til at disse to historisk viktige fartøyene i Bodø kan brukes til glede for alle.

Les også:  Spiller inn nye togruter i Nordland

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.