Boliger til flytninger i Nordland: – Vil ha frivillighet framfor tvang

nfk

– Selvråderetten for kommunene bør stå sterkt. Derfor mener fylkesrådet at terskelen må være høy for at staten skal kunne gi kommunene pålegg om å etablere flyktningeboliger som de selv ikke ønsker, sier fylkesråd for næring Bjørn Larsen.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt på høring forslag til midlertidig endring i utlendingsloven. I høringsnotatet foreslås en midlertidig beredskapsbestemmelse, som innebærer at statsforvalteren i en krisesituasjon kan pålegge kommuner å etablere og drifte midlertidige boligtilbud til asylsøkere. I sitt forslag til høringssvar er fylkesrådet skeptisk til forslaget.

– Vi er selvsagt enig i at Norge og kommunene skal ta sin del av ansvaret for den flyktningkrisen som har oppstått etter Russlands angrepskrig mot Ukraina. Vi verdsetter både den nasjonale og kommunale innsatsen som blir gjort for å kunne ta imot flyktningene på en forsvarlig måte. Men flere av kommuner er allerede under press. Det er knyttet stor bekymring til om de har kapasitet til å ivareta alle som har kommet og som kommer fremover, på en forsvarlig måte. Som vertskommune for asylsøkere har kommunen et stort ansvar. I en slik situasjon mener vi at staten ikke bør gå til det skritt å pålegge enkeltkommuner flere flyktningeboliger, sier fylkesråden.

Les også:  SpareBank 1 Nord-Norge oppretter Nord-Norsk fond

– Det er fylkeskommunene og kommunene som kjenner muligheter og utfordringer best. Derfor ber vi Utlendingsdirektoratet og Integrerings- og mangfoldsdirektoratet på det sterkeste om ha tidlig og god dialog med kommunene og fylkeskommunene, og oppfordre til frivillighet fremfor pålegg, sier fylkesråden.

Han mener videre at det er viktig at det legges til rette fra regjerningens side gjennom blant annet finansiering av reelle kostnader, nødvendige tilpasninger i regelverket og tilskudd til bygging av boliger for bosetting av flyktninger. Slik kan kommuner og fylkeskommuner ha mulighet til å ivareta både eksisterende befolkning og flyktningene på en forsvarlig, trygg og verdig måte.

Les også:  Ønsker fortgang i konsesjonssak i Bodø

Gruppeleder for FrP i fylkestinget, Rune Østergren, deler fylkesrådets oppfatning.

– Flere kommuner har allerede store utfordringer med å kunne ivareta sine forpliktelser, eksempelvis å tilby tilstrekkelige og tilpassede helsetjenester til asylsøkere som kan ha ulike helseproblemer, eksempelvis traumer. Det er mange steder utfordrende de å sikre god kvalitet på skolegang til asylsøkerbarn, samt å sikre og god kvalitet i oppfølging fra barnevernstjenesten. I tillegg er integrering av asylsøkere i samfunnet en viktig del av kommunens oppgave. Kommunene skal sørge for at asylsøkerne får tilstrekkelig språkopplæring, tilgang til utdanning, jobbmuligheter og kulturell inkludering for å kunne bygge et nytt liv i kommunen.

Les også:  Utvider sommersesongen for fergesambandet Andenes – Gryllefjord

– Det å skulle tvinge kommuner til å ta imot flere flyktninger enn det de selv mener er forsvarlig, vil legge ytterligere press på kommunenes tjenester og kapasitet. I ytterste konsekvens kan dette gå ut over liv og helse til både innbyggerne og eksisterende asylsøkere i kommunene, mener Østergren.

Fylkesrådets utkast til høringssvar i saken skal behandles endelig under fylkestingets møte i Bodø i neste uke.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.