skogbrann

Stor skogbrannfare i Bodø

Det er lokal stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i lavlandet inntil det kommer nedbør av betydning, opplyser Bodø kommune. – Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner.... Les mer »
hagl

Procon Digital dropper klimakvoter: Planter klimaskog i Norge

– Vi valgte å plante klimaskog i Norge i stedet for å kjøpe klimakvoter vi ikke helt vet hvor havner. I tillegg til å bidra til et bedre miljø bidrar vi til... Les mer »
vinter trafikk

Antall viltpåkjørsler øker: NAF advarer bilistene

Nesten 9000 hjortevilt har blitt påkjørt i perioden 2021 til 2022. – Bekymringen for å møte vilt på veien er stor ute i distriktene, sier rådgiver i NAF Jan Harry Svendsen. Nå... Les mer »
nfk

Glad for midler til mineralkartlegging i Nordland

– Det er veldig positivt at regjeringen styrker Norges geologiske undersøkelse (NGU) med 10 millioner kroner, som skal brukes til kartlegging av mineraler nødvendige for det grønne skiftet. Europa er i dag... Les mer »
nfk

Nordland fylkeskommune: Vil ha større fokus på egen skog

Nordland fylkeskommune er en betydelig skogeier. Fylkesrådet tar derfor initiativ til en egen forvaltningsplan av denne ressursen under fylkestinget på Sortland denne uka. Fylkesrådet legger fram Melding om kystskogbruket 2022 under fylkestinget... Les mer »
museumsforlaget

Ny bok: Nordland blir til – Geologi og naturhistorie

Visste du at noen av de eldste og de yngste fjellene i Norge ligger i Nordland? Og at toppen av Stetind har vært en del av et flatt kystlandskap? Eller at marmorgulvet... Les mer »
Norsk Friluftsliv

På tirsdag er det gapahukens dag

Visste du at gapahuken har sin egen merkedag? – En god anledning til å nyte matpakken eller middagen ute i det fri, oppfordrer Norsk Friluftsliv. 27. september er gapahukens dag. Den årlige... Les mer »
statskog

Skal kartlegge verdien av skog i Nordland

Nå starter en av Norges største kartlegginger av verdier i norsk skog. Store områder i Nordland skal under lupen. Formålet er å gi skogeierne et godt grunnlag for å drive bærekraftig forvaltning... Les mer »
helse

Radioaktivitet finnes fremdeles i norsk natur

36 år etter Tsjernobyl-ulykken finner forskere radioaktiv forurensning i ville planter i Norge. Fortsatt finnes det radioaktiv forurensning i viltvoksende planter undersøkt i Rondane og Dovrefjell. Det viser Norsk institutt for naturforsknings... Les mer »
energi strøm

Motvind Norge arrangerer åpent folkemøte i Bodø

I forbindelse med kraftkonferansen i Bodø tirsdag 6. september arrangerer Motvind Norge i samarbeid med Motvind Salten et åpent folkemøte på Folkets Hus i Bodø samme dag fra kl. 15.30, ifølge Motvind... Les mer »