Betydelige helseplager blant beboere nær vindpark

energi strøm

En nylig offentliggjort rapport avdekker omfattende helseplager blant beboere i nærheten av vindkraftverket i Tysvær kommune i Rogaland. Rapporten, som fokuserer på virkningene av vindkraftanlegget på lokalbefolkningens helse, viser at hele 40% av de fastboende ønsker å flytte fra området.

– Rapporten dokumenterer at støy og andre virkninger fra vindturbiner på menneskers helse og livskvalitet er svært alvorlige, sier John Fiskvik, leder i Motvind Norge. 

Les også:  LESERINNLEGG: Tør regjeringspartiene støtte egne valgløfter?

Ser man på de fastboende i rapporten, er 47 prosent av dem plaget av støy fra vindturbinene. Søvnproblemer er også utbredt. Til sammen er det 32 prosent som oppgir at de har problemer med å sove ukentlig eller oftere, på grunn av støy fra vindturbiner.

Sammenlignet med de som har søvnplager på landsbasis, er det mer vanlig blant beboerne i Tysvær å være ofte plaget av dette. 

Les også:  Historisk energiutbygging i Bodø og Nord-Norge

Det er Opinion som på oppdrag fra Tysvær kommune har kartlagt helseulemper blant beboere nær Tysvær vindpark. Kartleggingen har blitt gjennomført som en kvantitativ spørreundersøkelse og oppfølgende dybdeintervju. 

Innsikten fra dybdeintervjuene viser at støyen i stor grad påvirker livene til de berørte, både i form av generell irritasjon, men også en forverring i helsesituasjon. Totalt sier 31 prosent at vindturbinene påvirker deres helsetilstand. Ulempene er så store at mange ønsker å flytte fra området. 

Les også:  Over 1 million til folkehelse i Nordland

– Regner man med både fastboende og deltidsboende, har hele 37 prosent et ønske om å flytte fra eiendommen og selge hvis de hadde hatt mulighet. Dette er alarmerende, sier Fiskvik.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.