Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

skatteetaten

De siste årene har a-krimsenteret i Nordland avdekket færre a-krimrelaterte lovbrudd i fiskerinæringen, men fortsatt avdekkes alvorlige brudd på arbeids- og hviletid. Nå varsler de kontroll for kommende sesong. 

Fiskerinæringen i Nordland har de siste årene tatt tydelige grep for å forebygge og redusere arbeidslivskriminalitet i egen bransje. På a-krimsenteret i Nordland er de godt fornøyd med at det de fleste innretter seg – og etterlever regelverket, men på ett område er ikke utviklingen like lystbetont. 

– Det jobbes fortsatt for lange arbeidsdager uten tilstrekkelig og lovpålagt hvile mellom arbeidsøktene. For oss fremstår dette dessverre som kalkulerte lovbrudd som kan ha store konsekvenser for helse og sikkerheten til arbeidstakere, Kurt Kolvereid Jacobsen leder for a-krimsenteret i Nordland.

Les også:  Enighet i lønnsoppgjøret for hotell- og restaurantbransjen

Arbeidstider på oppimot 17 timer pr. dag
I 2023 avdekket a-krimsenteret over 130 tilfeller av brudd på arbeidstid, overtid og hviletid hos flere utenlandske arbeidstakere hos en av de kontrollerte. 

– Vi har forståelse for at dette ikke er noen åtte til fire jobb, og at det periodevis kan være krevende og mindre forutsigbart, men derfra til at enkeltpersoner står i jobb opp til 17 timer i strekk over lengre tid, er langt utenfor lovverket og hva vi kan akseptere, sier Jacobsen. 

Les også:  Historisk godt resultat for byggfagene

Mener næringen må ta grep
Han etterlyser at næringen selv tenker alternativt på hvordan de kan unngå alvorlige avvik og regelverksbrudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Fra vår side kan vi jo kontrollere og sanksjonere så mye vi bare vil, men det gjør jo ingenting med årsaken til problemet – den er det noen andre som må ta grep om, påpeker Jacobsen. 

A-krimsenteret som er et tverretatlig samarbeid mellom Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet og NAV er opptatt av at arbeidstakere skal ha ei lønn å leve av, verdige bo- og arbeidsforhold og at det skal være like konkurransevilkår i næringen. Nettopp derfor vil de også i år gjennomføre kontroll.

Les også:  Historisk lønnsoppgjør i frontfaget

  For oss er det viktig å være tett på næringen for å kunne informere om rettigheter og plikter, både til arbeidstakere og arbeidsgivere – men også for å avdekke eventuelle lovbrudd. Samtidig er det jo slik at vi alltid håper å finne minst mulig å sette fingeren på, sier Jacobsen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.