skatteetaten

Varsler kontroll av vinterfiske i Nordland

De siste årene har a-krimsenteret i Nordland avdekket færre a-krimrelaterte lovbrudd i fiskerinæringen, men fortsatt avdekkes alvorlige brudd på arbeids- og hviletid. Nå varsler de kontroll for kommende sesong.  Fiskerinæringen i Nordland... Les mer »
arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet: – Riktig kantsikring redder liv!

Fall i forbindelse med arbeid i høyden er en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på norske arbeidsplasser. Riktig kantsikring i forbindelse med for eksempel takarbeid, er livsviktig. – Ofte... Les mer »
bedrift lønn avtale

Ny lov: Flere virksomheter må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg

1. januar 2024 blir det nye regler for hvilke virksomheter som må ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Endringene skjer i arbeidsmiljøloven og innebærer at alle virksomheter med fem eller flere ansatte, må ha... Les mer »
a-krim bodø

A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

Kontroll av to virksomheter i bygg og anlegg avdekket uregistrerte arbeidstakere med 56 kroner timen. De utenlandske arbeiderne hadde heller ikke HMS-kort og flere utførte usikret arbeid i høyden. Det var tidligere... Les mer »
kontor internett

Åpenhet og respekt bidrar til psykologisk trygghet på jobb

– Psykologisk trygghet er det viktigste kjennetegnet på et godt arbeidsmiljø, sier Joy Buikema Fjærtoft, organisasjonspsykolog og prosjektleder i Helsedirektoratet. Psykologisk trygghet handler om å ha en kultur hvor man opplever at... Les mer »
skatteetaten

Årets skreifiske: A-krimsenteret forventer bedring i arbeidsforholdene

Under fjorårets skreifiske avdekket a-krimsenteret grove brudd på arbeidstidsbestemmelsene. – Jeg forventer en bedring i år, sier leder for a-krimsenteret i Nordland Kurt Kolvereid Jacobsen.  –  A-krimsenteret har de siste årene fulgt... Les mer »
Arbeidstilsynet

Ny grenseverdi for dieseleksos på arbeidsplasser

Dieseleksos kan være helseskadelig, og kan over tid føre til lungekreft og andre luftveissykdommer. Nå innføres ny grenseverdi for dieseleksos i arbeidsatmosfæren i Norge. 21. februar 2023 trer ny grenseverdi for dieseleksos... Les mer »
skatteetaten

A-krimsenteret i Nordland:
 – Mindre arbeidslivskriminalitet i fiskeindustrien

A-krimsenteret har de siste årene fulgt den landbaserte delen av fiskeindustrien i Nordland tett. I 2019 ble det konkludert med at det foregikk grov utnyttelse og arbeidslivskriminalitet. Dagens situasjon viser bedring i... Les mer »
skatteetaten

Varsler fiskerikontroller i Nordland

Det årlige skreifiske er godt i gang. Nå varsler a-krimsenteret i Nordland økt tilstedeværelse og kontroll. A-krimsenteret er opptatt av at arbeidstakere skal ha ei lønn å leve av, verdige bo- og... Les mer »
stamsund

Døde etter arbeidsulykke i Lofoten – Lerøy Norway Seafoods får kritikk

Lørdag 6. februar døde Hussein Afzai i en arbeidsulykke i Stamsund i Vestvågøy i Lofoten. Nå får Lerøy Norway Seafoods kritikk fra Arbeidstilsynet på flere punkter, opplyser NRK. Dødsulykken skjedde under nedvasking... Les mer »