politi

Arbeidsulykke på byggeplass i Bodø

Politiet fikk melding om en arbeidsulykke på en byggeplass i Bodø i 10-tiden onsdag. En mann i 30-årene skal ha fått et element i hodet under avlasting. Vedkommende skal ha brukt hjelm.... Les mer »
rettigheter

LESERINNLEGG: Utvising og strengere straffer mot arbeidskriminalitet

Demokratene vil ha langt strengere reaksjoner mot arbeidslivskriminalitet som konkursrytteri – og ulovlig innleie av arbeidskraft fra utlandet må snarest sendes – rett ut. Av Vidar Kleppe, politisk nestleder i Demokratene. Et... Les mer »
Skatteetaten

Undersøker mulig permitteringsjuks i Bodø

A-krimsenteret i Bodø kontrollerer brudd på permitteringsreglene. Ansatte permitteres på papiret – men ansatte fortsetter å jobbe. A-krimsenteret i Bodø har i løpet av den siste uken gjennomført flere kontroller mot virksomheter... Les mer »
ferie kalender

Arbeidstilsynet med råd for tilbakeføring til kontorene

Arbeidstilsynet har utarbeidet råd om hvilke vurderinger og tiltak som må gjøres den dagen folk skal ut av hjemmekontorene og tilbake på arbeidsplassen. Rådene er utviklet av arbeidsmedisinere i Arbeidstilsynet, og er... Les mer »
arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet varsler aksjon i industrinæringen

Arbeidstilsynet vil fra 9. til 20. mars gjennomføre en tilsynsaksjon i industrinæringen over hele landet. Tilsynene vil i all hovedsak fokusere på maskinsikkerhet. Hvert år skjer det i gjennomsnitt 2500 arbeidsulykker i... Les mer »
musikk podcast iphone

Arbeidstilsynet advarer mot bruk av hodetelefoner

På mange arbeidsplasser i Norge er det støy. Arbeidstilsynet advarer nå mot å bruke vanlige hodetelefoner på jobb i stedet for hørselsvern. – Våre inspektører rapporterer om at de møter på stadig... Les mer »
arbeidstilsynet

Dette prioriterer Arbeidstilsynet i 2020

I 2020 har Arbeidstilsynet nasjonale næringsaktiviteter rettet mot bygg og anlegg, transport, overnatting og servering, helse og sosial, industri, jord- og skogbruk, akvakultur og bergverksdrift og utvinning. – Disse næringene er valgt... Les mer »
arbeidstilsynet

Fôrflåter på oppdrettsanlegg skal ha rekkverk

En fiskeoppdretter som klaget på Arbeidstilsynets vedtak om å sette opp rekkverk på fôrflåten har nå fått avslag på klagen. – Dette er noe vi vil følge opp videre, fordi vi vet... Les mer »
håndverk

Nytt varslingsregelverk legger mer ansvar på arbeidsgiver

Endringene  i regelverket for varsling i arbeidslivet trådte i kraft 1. januar 2020. Varslingsregelverket gjelder ytringer om «kritikkverdige forhold». I tillegg gir de nye reglene flere grupper i arbeidslivet rett til å... Les mer »
asbest

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner. Nå vil Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn og gi flere gebyrer til virksomheter som ikke oppfyller lovkravene til å forebygge asbestsykdom. Det... Les mer »