A-krimsenteret i Nordland: Utenlandske arbeidstakere utnyttes

a-krim bodø

Kontroll av to virksomheter i bygg og anlegg avdekket uregistrerte arbeidstakere med 56 kroner timen. De utenlandske arbeiderne hadde heller ikke HMS-kort og flere utførte usikret arbeid i høyden.

Det var tidligere i år da a-krimsenteret i Nordland gjennomførte kontroll av to byggefirma i Salten at forholdene ble avdekket. På en byggeplass ble det påtruffet flere arbeidstakere som utførte arbeid, men som ikke var meldt inn som ansatte i virksomheten de arbeidet for, og dermed må anses å være svart arbeidskraft. Det er arbeidsgivers plikt å registrere inn og rapportere lønn på sine ansatte.

– Arbeidsgivere som bevisst unngår å innrapportere sine ansatte betaler verken arbeidsgiveravgift eller trygdeavgift, og unndrar med dette fellesskapets penger – det er naturligvis alvorlig, sier leder for a-krimsenteret i Nordland, Kurt Kolvereid Jacobsen.

I slike tilfeller utnyttes arbeidstakere, slik at de mister egne rettigheter som feriepenger, lønn under sykdom og oppsigelsesvern. På byggeplassen kunne ingen av de ansatte fremvise gyldig HMS kort eller lønnsslipper. Undersøkelser i etterkant avdekket at arbeiderne hadde en timelønn på 56 kroner timen, et beløp som er langt under allmenngjort lønn i bransjen.

Les også:  Frykter dyrtid kan føre til oppblomstring av useriøse i Nordland

– Dessverre er det ikke nytt for oss at utenlandske arbeidstakere oppgir å motta langt lavere timelønn enn det arbeidsgiver selv dokumenter til kontrollmyndighetene. Slik fabrikert dokumentasjon ser vi dessverre litt for ofte, forteller Jacobsen.

I etterkant av kontrollen ble arbeidsgiver pålagt å etterbetale manglende lønn til de ansatte for arbeidet som er blitt utført.

Utfordrende å kontrollere
På en annen adresse, hos et utenlandsk selskap ble det avdekket flere lovbrudd knyttet til HMS, der arbeidere utførte usikret arbeid i høyden med fare for liv og helse. Arbeidstilsynet stengte umiddelbart ned byggeplassen. Også her fant a-krimsenteret flere uregistrerte utenlandske arbeidstakere uten gyldig HMS-kort. 

Les også:  SV vil ha ny plan for Nord-Norge

– Arbeidsgiver har en lovpålagt plikt til å sørge for at arbeidstakere får den lønnen de har rett på, og ikke minst et forsvarlig og trygt arbeidsmiljø. At vi gjentatte ganger kommer over byggeplasser hvor det slurves med HMS på bekostning av arbeidstakernes sikkerhet er alvorlig og bekymringsfullt, sier Jacobsen.

Han legger ikke skjul på at det å kontrollere arbeidsvilkårene til utenlandske arbeidstakere som jobber i Norge, men mottar lønnen sin fra utenlandske arbeidsgivere i eget hjemland, kan være krevende. 

– Dette er en gruppe som er sårbar for utnyttelse, og som vi derfor har ekstra oppmerksomhet på å ivareta. I slike saker samarbeider vi tett med myndigheter i andre land nettopp for å komme til bunns i om arbeidstakere får lønn etter norsk regelverk, sier Jacobsen.

Les også:  LESERINNLEGG: Nordland SV krever en ny Nord-Norgeplan

Følger bransjen tett
A-krimsenteret i Nordland har siden 2022 kontrollert over 80 virksomheter og rundt 250 arbeidstakere innen bygg og anleggsbransjen. De avdekket lovbrudd i halvparten av kontrollene. Dessverre bekrefter resultatene fra kontrollene de erfaringer vi har gjort oss over lengre tid: Bygg- og anleggsbransjen i Nordland er en næring som er risikoutsatt for arbeidslivskriminalitet hvor vi ofte finner at utenlandske arbeidstakere er ekstra sårbare for utnyttelse.

A-krimsenteret oppfordrer både arbeidstakere og arbeidsgivere å sette seg godt inn i egne rettigheter og plikter, og ved eventuelle spørsmål eller tvil kontakte Arbeidstilsynet via deres nettsider.  

Jacobsen oppfordrer samtidig publikum til å ta kontakt, dersom de har mistanke om ulovligheter eller slurv med sikkerhet og HMS. Hver etat i a-krimsamarbeidet tar imot tips for sitt ansvarsområde.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.