Vil ha samferdselssatsing i Ofoten

nfk

Kim Haugan Schei (Sp) , Cecile Hegge (V) Stig Tore Skogsholm (H) og Rune Østergren (FrP) i fylkestinget ønsker økt investering i kritisk infrastruktur i Narvik og omkringliggende områder.

– Det er nødvendig både for næringslivet og å sikre effektiv mobilisering og støtte til Forsvaret og våre allierte. Ofotbanen og E6 Narviktunnelen henger sammen og er kritiske i et beredskapsperspektiv, sier gruppeleder for FrP Rune Østergren.

– IJeg vil påstå at Ofotbanen allerede var den viktigste jernbanestrekningen i Norge før Sverige og Finland gikk inn i NATO. Nå er den suverent viktigst, for nå handler det ikke «bare» om næring, men om sikkerhet og beredskap. Dette er argumenter det ikke kan være mulig å overse, spesielt etter at regjeringen har lansert en meget ekspansiv langtidsplan for Forsvaret, poengterer Høyres gruppeleder Stig Tore Skogsholm.

Les også:  Hilde kjempet for kystelevene i Nordland på fylkestinget

– IMed tidens behov har en av de viktigste ferdselsåre i Nordland blitt for høyt belastet. Det går ut over innbyggernes luftkvalitet og det rammer logistikken innen samferdselen. En omlegging av E6 er helt nødvendig. At vi sikrer en stabil jernbanekrysning med økt kapasitet vil gi store fordeler for godstransporten vil være en viktig investering for Nordland og samarbeidet med nabolandet vårt. Sier Venstres gruppeleder Cecilie Hegge.

Senterpartiets Kim Haugan Schei er tydelig på at arbeidet med både Ofotbanen og tunnel må intensiveres.

Les også:  Romindustrien i nord skyter fart

– IUtenfor Nordland er det altfor liten forståelse for viktigheten av Ofotbanen, hvilke godsmengder som fraktes her, og dens rolle med tanke på industri og næringsliv, livsviktige forsyninger og forsvar av Norge.

Det er langt på overtid at disse tiltakene tas på alvor av regjering og storting. Når trafikken er på det verste på dagen, er det risikabelt for utsatte som eldre med helseutfordringer eller barn og oppholde seg i sentrum på grunn av støvproblematikk og forurensning(tunnel). Dobbeltspor har vært tema «av og på» gjennom alt for lange tider. all den tid flere kryssnings-spor er et tiltak som har midlertidig effekt, er det ikke til å komme unna at dobbeltspor er det vi trenger og må ha!, sier Østergren

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

Han fremmer nå forslag til en uttalelse regner med får bred tilslutning også ut over posisjonspartiene  fylkestinget som han håper og tror å få de andre representantene med på. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.