frp

FrP vil fjerne formuesskatt på norsk næring

Onsdag 7. fremmer Frps Helge André Njåstad forslag til behandling i Stortinget for å styrke norsk privat eierskap ved å fjerne formuesskatten på norsk næring – Det siste Norge trenger etter Korona-nedstengingen er... Les mer »
laks

Fremskrittspartiet vil ha en helhetlig og mer effektiv havbruksforvaltning

Sjømatindustrien er en av Norges viktigste næringer som skaper store verdier og arbeidsplasser i distriktene. Eksporten har nærmest firedoblet seg i perioden 2007 til 2018 Allikevel er produktiviteten halvert de siste ti... Les mer »
beijing

– Høyre tar ikke trusselen fra Russland og Kina på alvor

I forbindelse med Stortingets behandling av nordområdemeldingen skaffet FrP flertall for et anmodningsvedtak som ber regjeringen sikre norsk eierskap til kritisk infrastruktur og eiendom, samt nasjonal kontroll over naturressurser i nordområdene. Høyres... Les mer »
frp

FrP tar opp kampen for kriserammede distriktshoteller

Få reiselivsbedrifter er truffet hardere av koronapandemien enn de små frittstående familieeide distriktshotellene av historisk betydning. – Jeg er sterkt bekymret for de historiske hotellenes fremtid. Vi mister som samfunn en viktig del... Les mer »
ferge

LESERINNLEGG: Skuffet over at ikke fergeprisene ble halvert nå

FrP fikk ikke støtte fra de andre partiene i å bevilge 1,5 milliarder kroner for å halvere fergeprisene i år. Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall, men det... Les mer »
ferge

FrP skuffet over at ikke fergeprisene ble halvert

FrP fikk ikke støtte fra de andre partiene i å bevilge 1,5 milliarder kroner i krisepakken for å halvere fergeprisene i år. – Dette kunne Ap og Sp sørget for at fikk flertall,... Les mer »
sylvi listhaug

FrP vil ha gratis ferge

Fremskrittspartiet vil gjøre alle fergereiser gratis. Partiet nå foreslår umiddelbar halvering av prisen. – Vi ønsker at fergene skal være en del av veien og gratis for alle enten det er riksvei- eller... Les mer »
Foto: Stortinget

LESERINNLEGG: Demokratene klar for Stortinget

Plutselig snakker alle om partiet Demokratene: flere profilerte Frp-politikere har gått inn i partiet, medlemsmassen øker rask, nye fylkeslag opprettes, og nå lover vi å stille til valg i alle 19 fylker.... Les mer »
Foto: Bjørn Inge Bergestuen

Endelig sikres eldre bedre pensjoner

Nå sikres pensjonistene bedre pensjon og mer anstendighet fremover.  Man fjerner underreguleringen av pensjoner på 0,75 % og sikrer pensjonistene kjøpekraftsøkning. – Endelig får vi gjort noe med den uverdige behandlingen av landets... Les mer »
fartsgrense

LESERINNLEGG: Fjerner omstridt førerkorttest for eldre

I dag må personer som er 80 år eller eldre få en helseattest hvert tredje år for å beholde førerkortet. Fremskrittspartiet vil fjerne ordningen og med Ap og SV er det nå... Les mer »