asbest

Arbeidstilsynet varsler flere asbesttilsyn og strengere reaksjoner

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner. Nå vil Arbeidstilsynet gjennomføre flere tilsyn og gi flere gebyrer til virksomheter som ikke oppfyller lovkravene til å forebygge asbestsykdom. Det... Les mer »
hygiene

Ny undersøkelse: Ikke alle har alt på det rene før julevasken

Bare 4 av 10 av de som kjøper renhold til hjemmet sitt vet at det finnes et offentlig renholdsregister på arbeidstilsynet.no hvor de enkelt kan sjekke at de kjøper renhold lovlig. Det... Les mer »
lege

Fraktet til Bodø med Seaking etter arbeidsulykke i Festvåg

Politiet rapporterer at det har vært en arbeidsulykke på et oppdrettsanlegg i Festvåg lørdags kvelf. En skadd person ble fraktet til Nordland Sentralsykehus i Bodø med Seaking. Politiet var på stedet og... Les mer »
skatteetaten

Avslørte ulovlige arbeidsforhold i Alstahaug: Seks sov og bodde på jobb!

Under en kontrollaksjon i Alstahaug avdekket a-krimsenteret i Nordland ulovlige og kummerlige boforhold. Farlig arbeid i høyden og arbeidsverktøy uten nødvendig sikring. A-krimsenteret i Nordland gjennomførte nylig en rekke kontroller hos flere... Les mer »
Handel og Kontor i Norge

Klassebudsjettet 2020

Å fjerne 350-kronersgrensa veier ikke opp for kutt til arbeidsledige og mangelfull satsning på kompetanse. – Dette er et budsjett for økte klasseskiller og ikke et budsjett etter vårt hjerte, sier forbundsleder... Les mer »
strøm

Regjeringen er tøffere mot Arbeidstilsynet enn mot de useriøse

EL og IT Forbundet mener regjeringen setter det gode arbeidslivet i fare med sin tafatte innsats mot sosial dumping. I sin egen rapport oppgir Arbeidstilsynet at antall tilsyn har falt fra 17.939 i 2015... Les mer »
a-krim bodø

A-krim: Ser til Bodø for å lære mer om arbeidslivskriminalitet

A-krimsenteret i Nordland hadde i slutten av forrige besøk. Den norske modellen for tverretatlig A-krimsamarbeid vekker interesse ut over landegrensene. Rumensk arbeidstilsyn var på studietur hos A-krimsentret i Nordland for å lære... Les mer »
skatteetaten

A-krimkontroll i Ofoten fant flere sjokkerende regelbrudd

A-krimkontroll i Ofoten avdekket flere brudd på sikkerheten, stans av farlig arbeid og mulig svart avlønning. Nå kan flere forvente seg reaksjoner. A-krimsenteret i Nordland gjennomførte en rekke kontroller i privatmarkedet i... Les mer »
ks.

Ny IA-avtale: Bra for kommunal sektor

Regjeringen og partene i arbeidslivet undertegnet tirsdag 18. desember ny IA-avtale. Den nye avtalen for et inkluderende arbeidsliv gjelder fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022. – Det er bra at... Les mer »
skatt nord

Mistanke om svart og ulovlig arbeidskraft i byggebransjen i Mo i Rana

En tverretatlig a-krimaksjon rettet mot byggebransjen i forrige uke avdekket flere useriøse byggeplasser i Mo i Rana. På ni arbeidsplasser ble arbeidet helt eller delvis stanset grunnet manglende sikkerhet, en person unndro... Les mer »