Undersøker mulig permitteringsjuks i Bodø

Skatteetaten

A-krimsenteret i Bodø kontrollerer brudd på permitteringsreglene. Ansatte permitteres på papiret – men ansatte fortsetter å jobbe.

A-krimsenteret i Bodø har i løpet av den siste uken gjennomført flere kontroller mot virksomheter i bygg – og anleggsbransjen, hvor målet blant annet har vært å avdekke juks med permitteringsregelverket.

– Vi har de siste ukene oppsøkt flere adresser med byggeaktivitet, hvor vi er kjent med at store deler av arbeidsstokken i virksomheten er permittert. Det er i utgangspunktet ikke ulovlig, så lenge de ansatte sørger for å melde antall arbeidstimer inn til NAV, forteller Lars-Jørgen Gunnestad, senterleder ved a-krimsenteret i Bodø.

Alle som blir permittert eller permitterer får informasjon om rettigheter og plikter. Under de siste kontrollene har a-krimsenteret fokusert på å minne både arbeidstakere og arbeidsgivere om hva de må gjøre for å holde seg til loven.

Les også:  Sven-Erik Holsbø ny direktør i Frost Kraftentreprenør

– A-krimsenteret skal bidra til at ingen misbruker støtteordningene fra regjeringen. Dette er en fellesdugnad hvor vi alle må bidra. Samtidig er støtteordningene i stor grad basert på et tillitssystem. Det er viktig at de permitterte forstår hva som ligger i de lovpålagte pliktene, og at de selv er ansvarlige for å gi korrekte opplysninger til NAV, sier Gunnestad

Dersom de gir feil informasjon til NAV vil pengene de ikke har krav på bli krevd tilbake, og i verste fall kan de bli anmeldt. Arbeidsgiveren kan bli ansett som medvirker. 

Ber publikum være årvåkne 
Mange benytter vår og sommermånedene til å få realisert alt fra småoppdrag til større byggeprosjekter hjemme eller på hytta. Leder for A-krimsenteret Bodø ber om at publikum er årvåkne og tar en ekstra sjekk av firma de vurderer til jobben.

Les også:  Avduking av Harald Berg-statuen: - Det er for sent å være beskjeden

– Som et minimum vil jeg anbefale å sjekke at virksomheten er registrert i merverdiavgiftsregisteret, at du får et skriftlig tilbud på jobben du skal ha gjort, og at du sjekker at virksomheten har nødvendige sertifikater for jobben de påtar seg, sier Gunnestad.

Han oppfordrer samtidig publikum til å ta kontakt, dersom de har mistanke om ulovligheter, misbruk av permitteringsreglene eller slurv med sikkerhet og HMS. Alle tips følges opp og myndighetene samarbeider tett. Hver etat i a-krimsamarbeidet tar imot tips for sitt ansvarsområde.

Les også:  Bodømann pågrepet i stor narkosak

Etterlyser arbeidsavtaler og timelister 
I etterkant av kontrollene har Arbeidstilsynet bedt om at det ettersendes en rekke dokumenter, blant annet bes en av de kontrollerte virksomhetene å kunne dokumentere skriftlig arbeidsavtale, timelister og lønnsutbetalinger til sine ansatte. Hos den aktuelle virksomheten påtraff kontrollørene også en arbeider som ikke kunne fremvise HMS-kort.

– Her ber vi virksomheten om å dokumentere for oss at HMS-kort er under bestilling. Alle som jobber på bygge- og anleggsplasser skal kunne fremvise og ha gyldig HMS-kort, påpeker Gunnestad.

Arbeidstilsynet gjennomførte også flere samtaler med arbeidstakerne om deres arbeidsforhold, uten at det fremkom noe å sette fingeren på.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.