Bodø Energi: – Ingen grønn omstilling uten fjernvarme

bodø energi

Bodø Energi er ambisiøs og skal være en sentral drivkraft for utvikling av bærekraftige energiløsninger. På den kommende årskonferansen for Fornybar Norge, som samler nøkkelpersoner fra kraftbransjen, vil Bodøs tilnærming til energibruk og spesielt deres satsing på fjernvarme bli satt på dagsorden.

Monica Hansen Fjellstad, konsernsjef i Bodø Energi, mener Bodø bør døpes til Norges energihovedstad og at hele energibransjen nå bør se til Bodø for morgendagens løsninger. 

– Den nye bydelen som skal bygges i Bodø er et prakteksempel på smart energiutnyttelse. Å bruke strøm til oppvarming av bygg er både unødvendig og uklokt i en tid hvor vi trenger kraft til grønn omstilling av næringsliv, industri og elektrifisering av transportsektoren. Det at vi unngår bruk av strøm til oppvarming er den en av de mest fornuftige måtene vi kan frigjøre mer kraft til det grønne skiftet på, sier Fjellstad.

Først i verden
BE Varme og Green H har en intensjonsavtale om å utnytte overskuddsenergien fra det nye hydrogenanlegget på Langstranda i Bodø. Prosjektet med utnyttelse av spillvarme i så stor skala er meget framtidsrettet og blant de første av sitt slag i verden. Hydrogenet som produseres skal brukes til drift av vestfjordfergene på Norges lengste fergesamband. Varme som ellers ville gått tapt, vil i stedet utnyttes til oppvarming av boliger og arbeidsplassene til innbyggerne i Bodø. 

Les også:  Bodø: Program for 17. mai 2024

Etableringen av dette anlegget er også tett knyttet til utviklingen av teknisk infrastruktur for Bodøs nye flyplass og de nye bydelene Hernes og Ytterhernes som er rettet mot nullutslippsløsninger og energideling. Dette er et viktig skritt i retning av å etablere fremtidsrettet og integrerte energisystemer hvor overskuddsvarme nyttiggjøres og frigjør fornybar kraft til det grønne skiftet.

Green H har mottatt PilotE-støtte fra Enova på 5,9 millioner kroner til prosjektet. Green H skal etter planen levere hydrogen til fergene fjerde kvartal 2025. 

Onsdag samles store deler av kraftbransjen i Bodø for Årskonferansen til Fornybar Norge. Budskapet til konsernsjefen i Bodø Energi og direktøren BE Varme, er at flere byer må se til Bodø om Norge skal ha nok strøm til grønn omstilling. 

– Vi er glade for at Fornybar Norge valgte å legge årskonferansen sin til Bodø. For her kan de hente inspirasjon til resten av landet der nettet er sprengt, strømprisene skyhøye og bedriftene sliter med å få tilgang til kraft, sier Fjellstad 

Les også:  Wood Hotel Bodø åpnet dørene med fullbooket restaurant og hotell

Med støtte fra både næringslivet og offentlige aktører, håper Bodø Energi å sette standarden for hvordan byer kan bidra til Norges klimamål og samtidig sikre en stabil og bærekraftig energifremtid.

– Det er på tide at vi tenker nytt om vår energibruk. Bodø viser vei, og vi inviterer resten av landet til å følge etter, avslutter Monica Hansen Fjellstad, med et håp om at Norge vil se mot Bodø for inspirasjon og ledelse i den grønne omstillingen.

– Vi kan ikke ha en grønn omstilling uten å satse på etablerte, effektive og bærekraftige energikilder som fjernvarme, sier Evjen, og understreker behovet for å anerkjenne og utnytte de ressursene vi allerede har under føttene våre. I Bodø har vi en lokal ressurs allerede etablert i fjernvarmenettet. Det er energifleksibelt og smart utnyttelse av energi.

Les også:  Ny veileder kan gi flere grønne tak

Det Norge bruker mest kraft på er oppvarming av bygninger vinterstid. I våre naboland er det mest vanlig å bruke fjernvarme til oppvarming. I byer som København og Stockholm utgjør fjernvarmen 80 til 90 % av energien som brukes til oppvarming.

– Det er ingen tvil om at Bodø nå viser seg som best i klassen på smart utnyttelse av energi og fjernvarme. Bodø har rett og slett satt en stopper for strømsløseriet i sine satsinger. Da blir det automatisk mer kraft der det trengs som mest. Jeg tenker alle er enige i at vi må satse mer på konfliktfrie energikilder som avlaster kraftnettet og som allerede er etablert i bakken under oss, sier Oda T. Gipling, Fungerende leder i Norsk fjernvarmeforening

Hun forteller at dessverre har barrierene for mer fjernvarmeutnyttelse økt i takt med kraftetterspørselen.

– I motsetning til kraftbransjen har ikke fjernvarmebransjen bedt om subsidier, men om konkurransedyktige rammevilkår for å overleve. Da må politikeren våkne!, sier Gipling.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.