LESERINNLEGG: Utvising og strengere straffer mot arbeidskriminalitet

rettigheter

Demokratene vil ha langt strengere reaksjoner mot arbeidslivskriminalitet som konkursrytteri – og ulovlig innleie av arbeidskraft fra utlandet må snarest sendes – rett ut.

Av Vidar Kleppe, politisk nestleder i Demokratene.

Et offensivt og reelt Arbeidstilsyn med utvidet metoder mot arbeidslivskriminalitet er helt nødvendig om Norge skal lykkes i kampen mot – en stadig mer utspekulert «vekstnæring» som dessverre arbeids og trygdesvindel har blitt.

Trygdemisbruk er misbruk av fellesskapets penger, som egentlig skal gå til de som har krav på ytelser.

Les også:  Yrkestrafikkforbundet: Kan bli streik

Demokratene vil derfor innføre en rekke tiltak som gjør det vanskeligere å svindle med velferdsordningene. Det er sørget for mer midler og fått på plass flere verktøy i kampen mot trygdemisbruket, men omfanget er stort og her trengs det åpenbart langt mer politisk handlekraft fra Erna og co – som «elsker» fri innvandring gjennom EØS og Schengen.

Det er faktisk sliterne og de nordmenn som har behov for støtte som skal få det – ikke kriminelle utlendinger og andre som svindler og misbruker fellesskapets midler til egen vinning – uten omtanke og for det norske skattebetalere og felleskapet som betaler regningen.

Les også:  SMB Norge: - Regjeringen tar ikke problemene i næringslivet på alvor

Faktum er at kriminelle gjennom økonomisk kriminalitet årlig svindler flere ti-talls milliarder fra det norske folk. Derfor trengs det en langt bedre kompetanse hos skattemyndighetene, politiet, trygdeetat og sosialmyndigheter for bedre å kunne avdekke og sterkt redusere arbeidslivskriminalitet – som ødelegger norske arbeidsplasser og Norge. 

Demokratene mener derfor bestemt at straffene for slik kriminalitet må økes betraktelig – og at alle utlendinger som blir tatt for denne typen alvorlige kriminalitet må utvises fra Norge på livstid. Nok er nok!

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.