Statsbudsjett 2020: Oppkjøpsfellen ser ut til å bli fjernet

deloitte

Deloitte-advokatene har lagt inn mange timer i sitt høringsinnspill for å få departementet til å revurdere forslag til utvidelse av regelen som ville kunne ha resultert i hodepine ved oppkjøp.

– Det er bra at departementet vil se på rentebegrensning i henhold til Deloittes høringssvar. Får vi denne endringen i tråd med det vi foreslo, vil det bli enklere å refinansiere i etterkant av et oppkjøp uten å bli truffet av rentebegrensningsregelen. De var jo aldri ment å treffe rene norske konsern, sier partner og advokat Henriette Holmen.

Les også:  Regnskap Norge bekymret: Skatteregningen og konkursene øker

Slik regelen opprinnelig var foreslått vil rentekostnader som oppkjøpte selskaper pådrar seg til sine nye eiere i oppkjøpsåret rammes av rentebegrensningsregelen uavhengig av 25 millioner terskelen.

Deloitte har i sitt høringsinnspill av 10. september foreslått at denne regelen endres da regelen vil gi vilkårlige utslag og kan i mange tilfeller ende med å nekte rentefradrag i oppkjøpsåret, selv om selskapet ikke er underlagt rentebegrensning i årene før eller etter.

– Uten endringer mener vi det har blitt lagt en felle for blant annet transaksjoner mellom helnorske konsern som gjør at de mister fradragsretten og får økte skatteutgifter, og reglene var aldri ment å treffe slike selskaper all den tid hovedformålet bak regelen er å motvirke overskuddsflytting, forklarer Holmen.

Les også:  Krise: Nedgangen i byggevarehandelen fortsetter

I budsjettforslaget lagt frem 7. oktober står på side 109:

«Departementet er enig med Deloitte i at renter betalt til konsernselskap spom kjøpes opp, kan få en uforholdsmessig streng behandling i oppkjøpsåret ved at disse renene regnes som renter til nærstående part utenfor konsernet. Departementet vil derfor vurdere om regelen bør utformes slik at den kun slår til når nærstående part er utenfor konsernet ved årets inngang og utgang.» 

Les også:  Hurtigruten vil støtte prosjekter langs kysten

Det er Deloittes brev til Finansdepartementet om rentebegrensning i fjor som resulterte i et høringsnotat som ligger til grunn for denne formuleringen.

– Rentebegrensningsreglene engasjerer oss og det engasjerer kundene våre, og det er bra at det engasjementet skaper bevegelse. Hvis de foreslått reglene ikke endres på, vil disse reglene omfatte mange fler enn det gjør i dag, sier Holmen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Bodøposten.no består av 8 skribenter. Redaksjonen publiserer nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.